zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 33/2005
DATA WYDANIA: 2005-08-22
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Czy przedsiębiorca składowy może rozporządzać rzeczami oddanymi na skład
Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją biura rachunkowego
Opłaty abonamentowe uiszczamy od wszystkich odbiorników
W jakiej formie można zaskarżyć ustaloną listę wierzytelności
Sprzedaż gruntu przez podatnika VAT a obowiązek w zakresie pcc
Pomoc publiczna w formie rekompensaty w świetle zasad wspólnotowych

Czy czas, w którym pracownik odbywa szkolenie, wlicza się do czasu pracy
Prawo do wynagrodzenia chorobowego przy dodatkowym zatrudnieniu
Limit godzin pracy ponadwymiarowej a dodatek za godziny nadliczbowe pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
Problemy z urlopem
Odprawy pieniężne przysługujące ze stosunku pracy
Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec nowego pracownika

Rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych
Zasady opodatkowania usług transportowych
Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego podlega VAT
W jaki sposób należy przeliczać kwoty wyrażone w walutach obcych
Faktury wewnętrzne

Podatek dochodowy od osób prawnych

Koszty windykacji a koszty uzyskania przychodu
Moment powstania przychodu z usług pośrednictwa
Kara umowna w związku z odstąpieniem od zawarcia kontraktu
Jak ustalić wartość przedsiębiorstwa wniesionego aportem do spółki
Koszt sprzedanych wyrobów wniesionych uprzednio w ramach aportu przedsiębiorstwa
Odpisy aktualizujące należności za towary wyłudzone a koszty uzyskania przychodu
Wierzytelność jako przedmiot wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z o.o.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wydatki na kurs językowy wspólnika spółki osobowej lub cywilnej
Czy kara za niezawiniony postój transportu na granicy może być kosztem
Sprzedaż samochodu ciężarowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych
Zmiana przeznaczenia towarów handlowych i środków trwałych

Środki trwałe w cenie poniżej 3500 zł
Ewidencja pozabilansowa środków trwałych
Ewidencja księgowa samochodu kupionego na kredyt
Wartość początkowa i amortyzacja środków trwałych nabytych po zakończeniu leasingu
Aktualizacja wyceny środków trwałych
Raty leasingowe – koszt uzyskania przychodu
Ilość artykułów w wydaniu: 34
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny