zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 35/2005
DATA WYDANIA: 2005-09-05
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Ochrona wynagrodzenia za pracę przy egzekucji z rachunków bankowych
Dochodzenie należności w trybie postępowania nakazowego a wysokość wpisu sądowego
Czy po naprawie zakupionego towaru termin gwarancji biegnie na nowo
Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej
Definicja spółki dominującej w kodeksie spółek handlowych po zmianie

Umowa o zakazie konkurencji
Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony za porozumieniem stron
Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
Z wokandy
Dokształcanie pracownika – ze skierowaniem czy bez
Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny

Zwrot VAT podróżnym
Usługa na rzeczach ruchomych
Usługi finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy
Dostawa nieruchomości gruntowej
Opodatkowanie umów zlecenia (cz. 2)
Dokumentowanie usług świadczonych na rzecz podatnika unijnego
Ewidencjonowanie zaliczek za pomocą kasy rejestrującej

Podatek dochodowy od osób prawnych

Niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym
Czy można podzielić nakłady na ulepszenie i na remont
Kiedy poszczególne składniki wynagrodzenia pracownika powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu
Sprzedaż wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatkowe aspekty ochrony mienia
Rozliczenie zwrotu kosztów szkolenia pracownika przez nowego pracodawcę
Organizacja konferencji – koszty podróży, noclegów osób niebędących pracownikami
Zapłata faktury a metoda kasowa i memoriałowa

Inwentaryzacja środków pieniężnych
Maszyny ujawnione w toku inwentaryzacji
Inwentaryzacja w związku z wystąpieniem wspólnika spółki jawnej
Kompensata niedoborów nadwyżkami
Ilość artykułów w wydaniu: 30
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz