zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 37/2005
DATA WYDANIA: 2005-09-19
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Odstąpienie od umowy o roboty budowlane jako skutek nierzetelności wykonawcy
Egzekucja z małżeńskiego majątku wspólnego przedsiębiorcy
Zbycie praw występującego wspólnika a obowiązki w zakresie pcc
Założenie portalu internetowego a obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych
Umowa blokady środków na rachunku bankowym

Zmiany w wynagrodzeniu minimalnym
Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę a wypowiedzenie zmieniające
Urlop macierzyński pracownika-ojca
Przymusowy przestój
Brak pisemnego powiadomienia o przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę
Prowadzenie akt osobowych pracownika
Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Opodatkowanie usług remontowo-budowlanych świadczonych za granicą
Dokumentowanie eksportu pośredniego
Usługi leasingu pojazdów świadczone na terytorium UE
Opodatkowanie usługi montażu urządzeń z części powierzonych przez zleceniodawcę
Jak właściwie zafakturować otrzymanie premii pieniężnej
Termin wystawienia faktury w komisie
Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot z UE zarejestrowany w Polsce
Refakturowanie podatku od nieruchomości
Transfer własnych towarów i możliwość stosowania uproszczeń „call off stock” i „consignment stock”

Podatek dochodowy od osób prawnych

Bony paliwowe a przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej
Czy w związku z nabyciem nieruchomości gruntowej pod inwestycje podatek od nieruchomości może być zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu?
Amortyzacja programów komputerowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odszkodowania i kary wypłacane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
Kiedy wydatki związane z dochodzeniem wierzytelności są kosztem
Wydatki poniesione na zakup ulotek reklamowych a koszty uzyskania przychodów
Wydatki na zakup garnituru, koszul i spodni a koszty uzyskania przychodów

Zaliczka na dostawę materiałów
Ewidencja budowy realizowanej z użyciem własnych materiałów, wyrobów i towarów
Wartość początkowa inwestycji wytworzonej we własnym zakresie
Zakup materiałów i towarów w księgach rachunkowych
Ilość artykułów w wydaniu: 33
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny