zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 41/2005
DATA WYDANIA: 2005-10-17
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Spełnienie świadczenia w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu
Termin wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym
Jak postąpić z nieuczciwym kontrahentem
Sądownictwo polubowne – zmiany w k.p.c.
Nowelizacja kodeksu karnego skarbowego
Procedury celne
Oznakowanie CE i jego znaczenie
Ubezpieczenie majątkowe samochodu w orzecznictwie sądowym
Rozłożenie na raty zapłaty podatku (zaległości podatkowej) – cz. 1

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony
Obowiązki wobec pracownicy w ciąży w razie likwidacji pracodawcy
Z wokandy
Regulamin pracy i regulamin wynagradzania
Szczególne uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Czynności niepodlegające opodatkowaniu
Miejsce świadczenia usług budowlanych
Zwrot podatku nierezydentowi
Rozliczenie faktury korygującej dokumentującej zwrot zaliczki
Miejsce świadczenia usług fotograficznych
Eksport pośredni – dokumentacja
Bon premiowy – opodatkowanie VAT
Reprezentacja i reklama po zmianach (cz. 1)

Wskaźniki i stawki

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wydatki na przychodnię przyzakładową
Inwestycja w samochodzie ciężarowym użytkowanym w leasingu
Jak ustalić wartość początkową budynku, gdy przed jego nabyciem spółka poniosła nakłady stanowiące inwestycję w obcym środku trwałym
Kary umowne i odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Skutki podatkowe sprzedaży promocyjnej
Czy wydatki na sprzęt RTV mogą stanowić koszty uzyskania przychodów
Rozliczenie straty podatkowej
Sprzedaż akcji spółki nabytych przez pracownika grupy kapitałowej
Jak zaksięgować wydatki na firmę, jeżeli zostaną zwrócone w późniejszym terminie dotacją w postaci transzy

Dofinansowanie wypoczynku pracownika
Świadczenie urlopowe w księgach rachunkowych
Ekwiwalent pieniężny za używanie telefonu
Skutki prawne i podatkowe szkoleń i wyjazdów integracyjnych pracowników (cz. 2)
Ilość artykułów w wydaniu: 36
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler