zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKA



BAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 39/2005
DATA WYDANIA: 2005-10-03
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Kara umowna jako zabezpieczenie realizacji umowy
Używanie skrótów w nazwie spółek handlowych
Umowa między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a członkiem jej zarządu
Dofinansowanie w ramach SPO WKP – gospodarka odpadami przemysłowymi
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej a zgłoszenie aktualizacyjne NIP
Majątek małżonków – ustawowy ustrój majątkowy

Trzecia umowa na czas określony
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL dla Polski 2004–2006
Umowa o pracę na zastępstwo
Pracownik w podróży służbowej – świadczenia, rozliczenia, czas pracy

Jak poprawnie ustalać marżę
Opodatkowanie czynności wykonywanych na zlecenie sądu
Podpisywanie deklaracji VAT przez pracownika
Odsetki od lokat bankowych
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
Opodatkowanie usług najmu lokalu użytkowego
Czy udzielanie pożyczek ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) podlega VAT
Prawo do obniżenia podatku należnego o VAT naliczony wynikający z zakupu usług przedprywatyzacyjnych
Korekta faktury przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów – deklaracja VAT-7 i informacja kwartalna
Nadpłata w podatku od towarów i usług

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dotacje otrzymane od udziałowca na nabycie lub ulepszenie środka trwałego
Dochody zakładu i podatek zapłacony w Rosji
Czy w każdym przypadku z powodu transakcji, w których cena ustalona jest poniżej poziomu ceny rynkowej, mogą zostać oszacowane dochody?
Dokumentacja podatkowa umowy pożyczki

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Opodatkowanie dofinansowania wynagrodzeń z PFRON
Kiedy opodatkować przychód z tytułu zasądzonych od dłużnika kosztów sądowych
Zwrot towaru i faktur eksportowych a korekta zapisów w księdze
Skutki zmian składu osobowego w spółkach niemających osobowości prawnej

Ewidencja księgowa kosztów dokształcania pracowników
Wartość poczęstunku w czasie narad i szkoleń a przychód pracownika
Opodatkowanie VAT otrzymanej z Funduszu Pracy refundacji kosztów szkolenia własnych pracowników
Zwrot kosztów za egzaminy kwalifikacyjne a zwolnienie od podatku
Szkolenie pracowników – ujęcie bilansowe i podatkowe
Ilość artykułów w wydaniu: 33
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia



Zapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz