zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 40/2005
DATA WYDANIA: 2005-10-10
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zakres odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej
Czy niepodpisana faktura VAT stanowi zaakceptowany przez dłużnika rachunek
Czy deklaracje podatkowe może podpisać pełnomocnik podatnika
Odpowiedzialność za nieumyślne korzystanie z cudzego programu komputerowego
Odwołanie od decyzji inspektorów transportu drogowego
Sprzedaż niewyegzekwowanej części wierzytelności a pcc
Skutki zawarcia umowy przedwstępnej

VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych
Podstawa opodatkowania prowizji
Powstanie obowiązku podatkowego od zaliczki przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru
Zwrot kosztów ulepszenia obcego środka trwałego
Opodatkowanie premii pieniężnych
Czy wykonanie usługi przez podatnika VAT na rzecz zatrudniającej go firmy podlega VAT
Odliczenie VAT przy zakupie paliwa tankowanego do zbiornika
Sprzedaż i nabycie gruntu

Podatek dochodowy od osób prawnych

Rabat otrzymany po zakończeniu roku podatkowego a koszty uzyskania przychodów
Czy wydatki na spotkanie integracyjne pracowników mogą być kosztem podatkowym spółki
Dochody podmiotów powiązanych – metody ustalania cen transakcyjnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zakup oprogramowania komputerowego a koszty
Amortyzacja oprogramowania nabytego wraz z komputerem
Nie wszystkie wydatki są kosztami
Wydatki związane z zakwaterowaniem pracowników a kwestie podatkowe
Czy karty tankowania wystawione przez stacje paliw we Włoszech mogą być dowodem księgowym

Pracownik a osoba współpracująca
Składki od należności z tytułu podróży służbowej
Wzrost składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zmiana adresu płatnika składek w dokumentach ubezpieczeniowych
Czy ZUS może podważyć fakt zatrudnienia
Ustalanie stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – składki, przeznaczenie

Dokumentowanie wydatków związanych z podróżą służbową
Czy bilet elektroniczny może być dowodem księgowym
Dopłaty do biletów do kina i teatru sfinansowane z ZFŚS
Skutki prawne i podatkowe szkoleń i wyjazdów integracyjnych pracowników (cz. 1)
Ewidencja kosztów podróży służbowej
Ilość artykułów w wydaniu: 35
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz