zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 42/2005
DATA WYDANIA: 2005-10-24
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Poręczenie jako sposób na zabezpieczenie zobowiązania
Uprawnienia wspólników wyłączonych z prowadzenia spraw spółki
Badanie dokumentów przez biegłego rewidenta przy przekształceniu spółki
Zła jakość paliwa – możliwość dochodzenia roszczeń
Reklamacja towaru niezgodnego z umową przy sprzedaży konsumenckiej
Łączenie ulg w podatku od spadków i darowizn
Rozłożenie na raty zapłaty podatku (zaległości podatkowej) – cz. 2

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług
Leasing finansowy
Korekta deklaracji VAT
Opodatkowanie VAT premii za jakość wyrobów
Zbycie akcji spółki matki a wyliczanie proporcji
Prawo do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku
Reprezentacja i reklama po zmianach (cz. 2)

Podatek dochodowy od osób prawnych

Remont samochodu osobowego użytkowanego w leasingu
Kredyt na zakup akcji
Niewypłacona w terminie dywidenda
Kredyt na wypłatę dywidendy
Odsetki za zwłokę
Czy nagrody wydane w związku ze sprzedażą premiową mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?
Koszty związane z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności oraz nieściągalność wierzytelności
Wykorzystanie telefonów w firmie a kwestie podatkowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zasady ustalania zaliczek na podatek dochodowy
Jak rozliczyć premię pieniężną otrzymaną przez nabywcę towaru

Przychody pracowników wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Kiedy rolnik-przedsiębiorca może pozostać w KRUS
Ubezpieczenia pracowników na urlopach macierzyńskim i wychowawczym – podleganie, składki, dokumentacja
Zmniejszenie i zawieszenie świadczenia emerytów prowadzących działalność gospodarczą

Zdarzenia następujące po dniu bilansowym, ujmowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
Utrata wartości aktywów
Utrata wartości zapasów
Zwolnienie poręczycieli ze spłaty pożyczki a podatek dochodowy
Zobowiązania warunkowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Błędy podstawowe – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Ilość artykułów w wydaniu: 34
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny