zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 43/2005
DATA WYDANIA: 2005-10-31
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Umowa najmu magazynu pomiędzy spółką a jej jedynym wspólnikiem
Dostęp do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym
Śmierć wspólnika dwuosobowej spółki jawnej
Podwyższenie kapitału zakładowego do końca 2005 r.
Krajowy Rejestr Sądowy – funkcje, cel, zasady wpisu
Instrumenty ochronne dla małych i średnich przedsiębiorstw
Ponaglenie w razie niezałatwienia sprawy w terminie

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy – podsumowanie działalności
System równoważnego czasu pracy
Umowa o zakazie konkurencji (cz. 1)
W jakim języku powinna być sporządzona umowa o pracę

Metoda kwartalnego rozliczenia
Czy przekazanie materiałów promocyjnych podlega VAT
Czynności wykonywane przez członka zarządu
Usługi w zakresie rachunkowości a zwolnienie podmiotowe
Stałe miejsce prowadzenia działalności w orzecznictwie ETS

Podatek dochodowy od osób prawnych

Leasing pracowniczy
Odsetki od dopłat do spółki
Koszty napraw gwarancyjnych
Podatki spółki europejskiej

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Świadczenia zdrowotne dla pracowników a kwestie podatkowe
Kiedy kaucja będzie przychodem
Wydatki na wymianę bramy garażowej
Czy należy opodatkować dopłaty do wycieczki oraz imprezy integracyjnej z funduszu socjalnego

Koszty sądowe
Ewidencja wydatków związanych z windykacją
Odpisy aktualizujące należności nieściągalnej
Ewidencja kosztów postępowania sądowego
Ilość artykułów w wydaniu: 28
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny