zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 44/2005
DATA WYDANIA: 2005-11-07
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Klauzula wykonalności do wyroku przeciwko spółce z o.o.
Ważność świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie energetyki
Pomoc publiczna w wyjaśnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w umowach z klientami
Dane osobowe pracowników na internetowej stronie firmy
Umowa o roboty budowlane – co powinna zawierać

Naprawy gwarancyjne w transakcjach zagranicznych
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Nieodpłatne przekazanie materiałów ekspozycyjnych
Odliczenie podatku od towarów i usług
Zwrot VAT w budownictwie
Odliczenie podatku przy nabyciu paliwa do samochodów zastępczych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Odsetki od kredytów (pożyczek) – wybrane zagadnienia
Dwukrotne zwolnienie z długu – nieważne i ważne
Przedawniona nieściągalna wierzytelność banku
Zwrot kosztów członkom zarządu
Czynsz z tytułu umowy najmu (dzierżawy) zastrzeżony z góry – moment rozpoznania przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Rozliczanie należności wypłacanych członkom zarządów i rad nadzorczych
Opodatkowanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym

Zgłoszenie członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego
Ubezpieczeniowe skutki zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem
Prawo do emerytury a praca w krajach Unii Europejskiej
Umorzenie i odroczenie terminu płatności składek

Ubezpieczenie samochodu w księgach rachunkowych
Leasing finansowy samochodu osobowego
Raty leasingowe a odliczenie VAT
Leasing samochodów w rachunkowości (cz. 1)
Ilość artykułów w wydaniu: 27
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny