zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 45/2005
DATA WYDANIA: 2005-11-14
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Remont i budowa – czy wymagane jest pozwolenie, czy zgłoszenie
Zaokrąglanie podstawy opodatkowania i kwoty podatku – zmiany
Możliwość wydania akcjonariuszowi odpisu księgi akcyjnej
Rozsyłanie pocztą elektroniczną informacji o charakterze handlowym
Sądownictwo polubowne jako sposób rozstrzygania sporów cywilnych

Nietrzeźwość pracownika w miejscu pracy
Nowe wnioski dla agencji zatrudnienia
Umowa o zakazie konkurencji (cz. 2)
Odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Podatnik VAT po zmianach
Skutki kradzieży kasy fiskalnej
Wieczyste użytkowanie gruntu
Co może być dokumentem celnym potwierdzającym procedurę wywozu?
Zwrot VAT podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT UE, rozpoczynającym wykonywanie czynności

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zwolnienie z długu w zakresie VAT
Odsetki nieokreślone w umowie
Przychody i koszty spółki jawnej
Udokumentowanie darowizny
Świadczenia pracownicze

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne na rzecz podatnika
Czy można amortyzować spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego wniesione aportem do spółki cywilnej bez zachowania formy aktu notarialnego?
Jak ewidencjonować koszty związane z naprawą uszkodzonego środka trwałego

Zakup samochodu osobowego
Sprzedaż komisowa
Przejęcie przez bank zastawu – ewidencja księgowa
Składki na ubezpieczenie płacone przed i po kradzieży
Leasing samochodów w rachunkowości (cz. 2)
Ilość artykułów w wydaniu: 27
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja