zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 47/2005
DATA WYDANIA: 2005-11-28
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Skutki nieformalnego rozszerzenia działalności
Gdy pełnomocnik nie złożył pełnomocnictwa
Domniemana zgoda na działalność konkurencyjną wspólnika
Naliczanie odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych płatnych w ratach
Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów cywilnych

Kryteria rozdziału bonów towarowych zakupionych ze środków ZFŚS
Wynagrodzenie w walucie obcej – stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy
Odszkodowanie za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę
Prawo do premii i nagrody – istotne różnice prawne
Wypowiedzenie zmieniające

Korekta deklaracji VAT
Bezumowne korzystanie z lokalu
Obowiązek składania informacji podsumowującej
Odliczenie podatku należnego w WNT
Czynność zbycia nakładów poniesionych na wybudowanie budynku na cudzym gruncie
Sprzedaż towarów w łańcuchu dostaw

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zakup towaru za cenę niższą od wartości rynkowej
Bezprocentowa pożyczka a przychody podatkowe
Pożyczka od żony udziałowca a ograniczenia wynikające z cienkiej kapitalizacji
Stawka amortyzacji dla budynku użytkowego częściowo zaadaptowanego na cele mieszkalne
Wydatki na zakup kalendarzy

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy rozwód małżonków korzystających z ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej powoduje jej utratę
Kiedy wartość nagrody wygranej w konkursie organizowanym w internecie jest opodatkowana podatkiem zryczałtowanym
Spłata udziału wspólnika spółki cywilnej a opodatkowanie przychodu z tego tytułu
Kwota zwróconego przez urząd skarbowy VAT, będąca konsekwencją uchylenia decyzji podatkowej, przychodem z działalności gospodarczej
Czy wartość polisy ubezpieczenia OC sfinansowanej pracownikom przez pracodawcę podlega opodatkowaniu

Środki pieniężne na rachunku dewizowym
Transakcje trójstronne – ewidencja
Dzień zarachowania kosztu – import towarów
Wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów w księgach rachunkowych
Ilość artykułów w wydaniu: 30
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz