zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 49/2005
DATA WYDANIA: 2005-12-12
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Czy udzielając kredytu, bank może żądać założenia rachunku bankowego
Regres w stosunku do dłużnika o zwrot nadpłaconego świadczenia
Podwyższenie kapitału zakładowego i przystąpienie nowego wspólnika do spółki
Wykonanie nieprawomocnego orzeczenia z rygorem natychmiastowej wykonalności
Czy zakup udziałów spółki z o.o. z siedzibą w Polsce przez podmiot zagraniczny podlega pcc
Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej podlega pcc
Odpowiedzialność państwa za szkodę wyrządzoną przez jego funkcjonariusza

Prawo do dwóch dni wolnych na opiekę
Badanie kontrolne po dłuższej chorobie
Rodzaje i definicje wypadków
Prawidłowe wypełnianie świadectwa pracy

Zmiany w przepisach wykonawczych
Usługa wynajmu maszyny polskiemu podatnikowi
Wynajem lokalu użytkowego przez jedno z małżonków
Zwrot VAT firmom zagranicznym
Prace finansowo-księgowe wykonywane na podstawie umowy o dzieło a VAT
Faktura wewnętrzna a uprzednio wpłacona zaliczka
Dostawa sprzętu komputerowego do szkół niepaństwowych
Opodatkowanie usług transportowych

Zmiany we wskaźnikach i stawkach – grudzień 2005 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji oraz koszty dochodzenia wierzytelności od członków zarządu
Podatek dochodowy a umowa z pośrednikiem finansowym
Zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a koszty uzyskania przychodów
Co jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa
Opodatkowanie przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Korekta przychodów w wyniku obniżenia wartości sprzedanego towaru w związku z uznaniem jego złej jakości
Obowiązki podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów związane z zakończeniem roku podatkowego
Stawka amortyzacji dla budynku wykorzystywanego na cele działalności gospodarczej
Jakie wydatki pracownika w podróży służbowej mogą stanowić koszt dla pracodawcy

Koszty badania sprawozdań finansowych – ewidencja księgowa
Ujęcie programu finansowo-księgowego w księgach rachunkowych według MSR
Wartości niematerialne i prawne
Rezerwy w świetle ustawy o rachunkowości i MSR (cz. 2)
Ilość artykułów w wydaniu: 33
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler