zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 46/2005
DATA WYDANIA: 2005-11-21
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Wyłączenie z masy upadłości mienia nienależącego do majątku upadłego
Czy darowizna wartości dewizowych wymaga zezwolenia dewizowego
Sprzedaż licencji na korzystanie z oprogramowania
Budowa przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych i innych
Przeniesienie wierzytelności w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania a pcc
Dochodzenie roszczeń od dłużnika – spółki handlowej

Odszkodowania komunikacyjne – z VAT czy bez?
Sprzedaż części zamiennych nabytych od unijnego kontrahenta w ramach dostawy towarów na rzecz innego
Jak wystawić fakturę VAT, aby wysokość marży pozostała nieznana
Zwrot podatku
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w VI Dyrektywie i orzecznictwie ETS

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kaucja a przychód
Aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki z o.o.
Zagospodarowanie terenu wokół firmy

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Kiedy VAT naliczony może być kosztem
Komputer w firmie

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Składki od bonów towarowych
Świadczenie rehabilitacyjne przysługujące pracownicy w ciąży
Wysokość świadczeń emerytalnych
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Zasady uzupełniania wynagrodzenia przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Ulepszenie w księgach rachunkowych
Paliwo do samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
Kradzież samochodu w aspekcie rachunkowym i podatkowym
Leasing samochodów w rachunkowości (cz. 3)
Ilość artykułów w wydaniu: 26
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja