zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 48/2005
DATA WYDANIA: 2005-12-05
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zakaz konkurencji a przekroczenie umocowania
Czy sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie decyzji podatkowej
Jakie są podstawy do ogłoszenia upadłości
Kto ponosi koszty opakowania sprzedanego towaru
Uprawnienia abonentów publicznej sieci telefonicznej
Procedura wnoszenia skarg indywidualnych do Komisji Europejskiej*
Porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych

Rabat w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Zerowa stawka VAT na sprzęt komputerowy przeznaczony dla szkół
Odliczenie częściowe podatku
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a VAT
Ograniczenie prawa do odliczania podatku z dokumentów wystawionych przez podmioty nieuprawnione i nieistniejące

Podatek dochodowy od osób prawnych

Spotkanie integracyjne pracowników – kosztem uzyskania przychodów
Umorzenie udziałów w celu pokrycia straty
Remont a użycie nowszych materiałów budowlanych
Wydatki na rzecz udziałowców i członków rad nadzorczych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Rozliczanie wydatków na przełomie roku podatkowego
Zwrot nadpłaconych składek ubezpieczeniowych a przychód ze stosunku pracy
Czy zwolnienie z długu stanowi dla dłużnika przychód do opodatkowania w kwocie brutto czy netto

Świadczenie rehabilitacyjne pracownika po wypadku przy pracy
Zasiłek pielęgnacyjny
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Bezzwrotna zapomoga – jednorazowy zasiłek dla pracownika – zasady przydzielania i składki

Skutki wyceny środków trwałych według wartości przeszacowanej zgodnie z MSR
Odpisy aktualizujące wyrobów gotowych
Rezerwy w świetle ustawy o rachunkowości oraz MSR (cz. 1)
Ilość artykułów w wydaniu: 26
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz