zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 50/2005
DATA WYDANIA: 2005-12-19
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Wizerunek pracownika w folderze reklamowym firmy
Odpowiedzialność za szkodę powstałą w związku z najmem lokalu
Opodatkowanie pożyczki od wspólnika spółki jawnej na prowadzenie działalności firmy
Wniosek o rozłożenie na raty wpłat na rzecz PFRON

Wydatki na infrastrukturę komunikacyjną
„Puste” faktury
Marża w turystyce wyjazdowej
Zawieszenie poboru
Usługi związane z oprogramowaniem – miejsce świadczenia
Usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
Zakup motocykla a odliczenie VAT
Skutki zwrotu otrzymanej różnicy Vat

Podatek dochodowy od osób prawnych

Świadczenia nieodpłatne i odpłatne częściowo
Koszty wspólne samochodu osobowego
Skapitalizowane odsetki od pożyczki
Darowizna dla rady rodziców
Informacje CIT-ST i CIT-ST/A – terminy składania
Wydatki na infrastrukturę komunikacyjną a koszty uzyskania przychodu

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Problemy dotyczące ulg i odliczeń w podatku dochodowym
Sposób rozliczenia przychodów z najmu przez małżonków

Prawo do zasiłku chorobowego po nadużyciu alkoholu
Składka zdrowotna członka rady nadzorczej
Składki od wypłaconego jednorazowo wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Sankcje za niewypełnianie obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych (cz. 1)

Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Środki trwałe – problemy na koniec roku
Konieczność ujawniania zasad rachunkowości firmy
Nieruchomości inwestycyjne w księgach rachunkowych na koniec roku
Ilość artykułów w wydaniu: 29
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja