zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 51-52/2005
DATA WYDANIA: 2005-12-30
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Termin wykonania zobowiązania przy zapłacie przelewem bankowym
Złożenie egzaminu radcowskiego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie pomocy prawnej
Ochrona pomysłu marketingowego wykorzystanego przez konkurencję
Kiedy jest konieczna zmiana umowy spółki z o.o.
Dotacje udzielane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
Prowizja przy obrocie nieruchomościami
Kiedy się stosuje przepisy o rękojmi za wady
Przedsiębiorstwo jako aport a obowiązek w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
Pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym
Formalności związane z rozpoczęciem inwestycji budowlanej

Korekta odpisu na fundusz socjalny
Fundusz świadczeń socjalnych – oszczędności w nowym roku
Odpowiedzialność materialna pracownika hotelu
Wynagrodzenie za nadgodziny – dodatek czy ryczałt
Ochrona danych osobowych pracowników – wyjaśnienia Głównego Inspektora Danych Osobowych
Obowiązki pracodawcy na przełomie roku

Korekta faktury wewnętrznej
Ewidencja pozwalająca na ustalenie tożsamości osób otrzymujących prezenty
Odliczenie podatku naliczonego od przekazywanych na cele reprezentacji i reklamy prezentów o małej wartości, próbek, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Rozliczanie metodą kasową

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podróż służbowa członka rady nadzorczej
Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania z przeznaczeniem do odsprzedaży a zryczałtowany podatek dochodowy
Kara za opóźnienie w realizacji zadania a koszty uzyskania przychodów
Świąteczno-sylwestrowe wydatki pracodawców

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak rozliczyć wartość upominków świątecznych dla pracowników?
Sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego współwłasność małżonków
Rozliczenie kosztów delegacji służbowej zleceniobiorcy
Wydatki na dojazd na uczelnię a koszty uzyskania przychodów
Wynagrodzenie członka zarządu – cudzoziemca, a podatek dochodowy w Polsce
Nieodpłatne przekazania a kwestie podatkowe

Kto musi przekazać druk ZUS IWA
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Świadczenia świąteczne dla pracowników a składki ubezpieczeniowe
Sankcje za niewypełnianie obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych (cz. 2)

Korekta sprawozdania finansowego
Inwentaryzacja w księgach rachunkowych
Rachunek przepływów pieniężnych – grupa A – metoda bezpośrednia
Błędy w grupowaniu pozycji w bilansie
Ilość artykułów w wydaniu: 39
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz