zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 02/2006
DATA WYDANIA: 2006-01-16
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Skutki niezgłoszenia danych do Krajowego Rejestru Sądowego
Zaostrzenie kar w kodeksie karnym skarbowym
Za brak NIP w KRS będzie grzywna
Kary za niepodwyższony kapitał zakładowy spółki z o.o.
Bez wpisu do KRS nowy adres spółki jest nieważny
Roczne sprawozdanie finansowe fundacji
Sprzedaż budynku z prawem wieczystego użytkowania gruntu a pcc
Zaświadczenia dla polskich przedsiębiorców o prowadzeniu działalności gospodarczej w RP

Korekta podatku naliczonego po sprzedaży środka trwałego
Rozliczenie faktury za wypożyczenie samochodu w Niemczech
Nabycie usług reklamy, doradztwa, badania rynku od podmiotów mających siedzibę na terytorium Wspólnoty i w krajach trzecich
Przedstawiciel zagranicznego producenta samochodów
Usługi w zakresie realizacji procesów restrukturyzacyjnych
Sprzedaż detaliczna a prawo do zastosowania 0-proc. stawki VAT w przypadku WDT
Usługi doradcze
Czynności biegłego sądowego z zakresu rachunkowości

Wskaźniki i stawki

Podatek dochodowy od osób prawnych

Przewłaszczenie rzeczy na zabezpieczenie długu - skutki w podatku dochodowym
Odliczenie podatku od dywidendy
Zobowiązanie przedawnione
Zaliczka na poczet wykonania usługi
Gdy nie ma homologacji na ciężarówkę, konieczna jest „kilometrówka”
Wydatki na pracowników i zakup materiałów biurowych są kosztem, nawet gdy nie ma przychodu
Składniki wynagrodzenia zagranicznego menedżera a koszty uzyskania przychodu
Koszty uzyskania certyfikatu

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wynajem budynków, sprzętu i samochodów a koszty
Obniżenie ceny zakupu środka trwałego a amortyzacja
Czy wydatki przed rozpoczęciem działalności mogą być kosztem
Przekazanie pracownikowi gotówki z ZFŚS na zakup towarów
Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na budowę budynku biurowo-usługowego z częścią mieszkalną
Jak zaliczać składki ZUS do kosztów uzyskania przychodów

Ubezpieczenia osób wykonujących pracę nakładczą
Choroba na przełomie roku – czy w styczniu nadal płacimy zasiłek?
Wypłata zaległych wynagrodzeń w styczniu – dokumenty i składki ubezpieczeniowe
Powstanie obowiązku wpłaty na PFRON
Obowiązek zawiadomienia ZUS o zatrudnianiu emerytów
Ubezpieczenie zdrowotne rolnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie produkcji rolnej
Czy przychód z umowy o dzieło powoduje zawieszenie lub zmniejszenie renty
Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych
Ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy współpracującego przy prowadzeniu działalności gospodarczej
Składki od wynagrodzenia po zmarłym pracowniku
Dodatek stażowy a podstawa wymiaru składek

Najczęściej popełniane błędy w rachunku zysków i strat w wersji porównawczej – przychody
Otwarcie ksiąg rachunkowych 2006 r.
Ustalanie wysokości odpisu aktualizującego
Różnice kursowe
Odroczony podatek dochodowy
Przepływy środków pieniężnych – grupa C
Ilość artykułów w wydaniu: 48
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz