zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 17/2004
DATA WYDANIA: 2004-04-19
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Podatnik VAT UE
Przepisy przejściowe w nowej ustawie o VAT
Informacje podsumowujące oraz deklaracje intrastat
Czy szczególne zasady opodatkowania usług turystycznych dotyczą również odliczania podatku naliczonego?
Rozporządzenia wykonawcze do nowej ustawy o VAT
Czy według nowej ustawy zamiana towarów podlega opodatkowaniu
Jak powinni rozliczyć dwa pierwsze kwartały bieżącego roku mali podatnicy
W jaki sposób należy rozliczyć obrót od udzielonej pożyczki
W jaki sposób należy rozliczyć obrót od udzielonej pożyczki

Jak prawidłowo czytać informacje zawarte w bilansie przedsiębiorstwa
Zakup środka trwałego sfinansowany kredytem
Odliczenia wydatków na zakup kas rejestrujących

Podatek dochodowy od osób prawnych

Łączenie spółek kapitałowych – wybrane skutki prawnopodatkowe
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r. – informacja ZUSZ
Zbycie praw z umowy najmu
Odsetki od pożyczki zaciągniętej bez wymaganej uchwały wspólników
Jak ustalić moment powstania przychodu przy zamianie usługi na towar
Koszty spółki z o.o. w organizacji

Zakaz dyskryminacji w orzecznictwie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości
Prawo spółek UE w kontekście II Dyrektywy
Nowe regulacje dotyczące recyklingu samochodów
Instrumenty i mechanizmy stosowane w handlu artykułami rolno-spożywczymi

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podróż służbowa właściciela firmy
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych
Nadpłata powstała w wyniku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
Serwis Wydawniczy. Książki
Kto amortyzuje przewłaszczony program komputerowy
Czy z tytułu dowozu na miejsce pracy powstaje przychód dla pracownika
Koszty wysyłki kartek świątecznych do kontrahentów
Jak zaewidencjonować w księdze umowę zamiany
Z wokandy
Czy można udokumentować zakup produktów rolnych za pomocą dowodu wewnętrznego

Podatki, opłaty, procedury

Ulgi podatkowe w orzecznictwie sądowym

Projekt nowelizacji ustawy emerytalnej
Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny
Podmioty uprawnione do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych i ich wypłaty
Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych przez płatników składek od 1 maja 2004 r.
Zawieszenie prawa do renty socjalnej
Odwołanie od decyzji ZUS
Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego
Odszkodowanie wypłacone pracownikowi z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej zakładu pracy a podstawa wymiaru składek
Ulgowa odpłatność za zużytą energię elektryczną a podstawa wymiaru składek
Z wokandy

Ulgi podatkowe w orzecznictwie sądowym
Ilość artykułów w wydaniu: 44
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz