zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 01/2006
DATA WYDANIA: 2006-01-09
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Opłaty za czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym
Podatek od nieruchomości – zmienione stawki na 2006 r.
Nowe stawki podatku od środków transportowych
Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego
Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych
Świadczenie usług na terenie Szwecji
Kredyt technologiczny jako sposób finansowania innowacji
Umorzenie kosztów egzekucyjnych jako pomoc publiczna
Obowiązki związane z inwestycją budowlaną

Umowa o pracę nakładczą
Uprawnienia wykonawcy z tytułu umowy o pracę nakładczą
Pierwszy urlop na przełomie roku
Dieta w niepełnej wysokości
Wymiar czasu pracy
Pracodawca musi współdziałać z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy

Prezenty świąteczne a regulacje VAT
Zwolnienie podmiotowe w 2006 r.
Nieodpłatne otrzymanie artykułów reklamowych od kontrahenta unijnego
Stawka VAT w usługach turystycznych
Usługi tłumaczeniowe
Usługa transportu z kraju trzeciego do Polski

Wykonywanie pracy w czasie zwolnienia lekarskiego

Podatek dochodowy od osób prawnych

Koszty uzyskania przychodów – jak je rozliczać w czasie?
Rok podatkowy a rok obrotowy
Zobowiązanie umorzone układem z wierzycielami
Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Koszty prac rozwojowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Problemy z formą opodatkowania w 2006 r.
Konsekwencje naruszenia formy opodatkowania
Wypłata odszkodowania na skutek ugody zawartej z pracownikiem
Metoda remanentowa – podstawą oszacowania dochodu podatnika przez organ podatkowy
Amortyzacja budynku przy zmianie formy prawnej

Podział wyniku finansowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Zmiana stanu produktów
Bilans a aktywa obrotowe
Wycena bilansowa aktywów obrotowych
Spis z natury – dokumentacja
Odpis materiałów w koszty
Rachunek przepływów pieniężnych – grupa B
Ilość artykułów w wydaniu: 39
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz