zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 03/2006
DATA WYDANIA: 2006-01-23
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Mediacja w sprawach podatkowych
Co mogą i za co odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej
Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za naruszenie zakazu konkurencji
Wpis do rejestru zmiany umowy spółki z o.o.
Sąd może się zająć zawartą ugodą
Tajne głosowanie na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.
Co po likwidacji spółki jawnej
Pełnomocnik płaci za złe informowanie klienta
Łatwiej o pomoc de minimis

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie
Obowiązki pracodawcy związane ze zjawiskiem mobbingu
Outplacement – działania łagodzące negatywne konsekwencje zwolnień
Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy – wymagane warunki
Czy pracodawca musi prowadzić listę obecności?
Obowiązek finansowania pracownikom okularów do pracy przy komputerze
Wynagrodzenie za nadgodziny i nagroda uznaniowa a podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego
Wymiar czasu pracy w maju i grudniu 2006 r. a przepisy układu zbiorowego pracy
Ruchomy czas pracy
Czy dopuszczalny jest 6-dniowy tydzień pracy
Wymiar czasu pracy niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu mienia

Zwrot bezpośredni podatku
Odliczenie VAT naliczonego przed rejestracją podatnika
Usługi szkolenia pracowników
Obowiązek podatkowy od zaliczki
Sprzedaż działek
Rozliczenie eksportu towarów na warunkach FOB
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na warunkach DDU
Zakupy związane z eksploatacją samochodu osobowego
Odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela
Inwestycje w środkach trwałych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Ulga na nowe technologie
Sprzedaż przedsiębiorstwa
Odliczenia z tytułu wydatków na działalność niektórych klubów sportowych
Zwrot pracownikom wydatków z tytułu używania samochodu
Strata ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej
Wydatki na zakup regałów (ekspozytorów) z logo firmy

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Problemy dotyczące rozliczenia usług budowlanych
Obowiązki płatnika związane z wystawieniem PIT-11/8B
Czy wartość polisy ubezpieczeniowej dla prokurenta spółki z o.o. stanowi jego przychód?
Konsekwencje udostępnienia pomieszczenia firmowego pracownikowi za jego dozór
Czy wadliwy towar zwrócony sprzedawcy, niepotwierdzony fakturą korygującą, należy ująć w remanencie

Wybór i zmiana zasad rachunkowości
Najczęściej popełniane błędy w rachunku zysków i strat w wersji porównawczej – koszty
Przechowywanie dowodów księgowych
Ewidencja sprzedaży towarów i produktów na dzień bilansowy
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.
Czasowe wycofanie środka trwałego
Zakwestionowanie sposobu ewidencjonowania kosztów przez urząd skarbowy
Rachunek przepływów pieniężnych – pozycje D–G
Ilość artykułów w wydaniu: 50
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny