zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 04/2006
DATA WYDANIA: 2006-01-30
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Urząd skarbowy może wymierzyć karę porządkową
Usunięcie wad na koszt wykonawcy
Jak znakować produkty spożywcze?
Masz prawo żądać od dłużnika wyjawienia jego majątku
Możesz zmienić wartość przedmiotu sporu
Odsetki za brak płatności mogą być naliczane już od 31 dnia
Przesłuchanie jako dowód w postępowaniu podatkowym
Urząd skarbowy może wstrzymać wykonanie swojej decyzji
Na hipotece można zarobić

Dostawa towarów montowanych lub instalowanych
Obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej przy obrocie nieprzekraczającym 40 000 zł
Oddelegowanie personelu
Sprzedaż budynku
Udzielenie nieoprocentowanych pożyczek przez przyszłego pracodawcę
Sprzedaż wysyłkowa
Przedpłata – moment powstania obowiązku podatkowego i odliczenie podatku naliczonego
Odpłatny wynajem powierzchni

Podatek dochodowy od osób prawnych

Reklama na środkach transportu i sprzęcie sportowym
Cena wykupu samochodu po leasingu
Wydatki na uzyskanie dotacji
Nieodpłatne świadczenia a powstanie przychodu
Odsetki od kredytu na budowę budynku – siedziby firmy
Kary umowne
Ulepszenie zestawu komputerowego
Odprawy pracownicze – kosztem podatkowym?
Opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Skutki podatkowe rozdysponowania środków pomocowych
Klasyfikacja przychodu ze zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectwa pochodzenia energii
Konsekwencje przekazania krewnemu lokalu użytkowego na działalność gospodarczą
Nadpłata składek na ubezpieczenie zdrowotne a rozliczenie wspólników spółki jawnej
Odsetki karne od kredytu a koszty uzyskania przychodu
Ewidencja towaru handlowego przed otrzymaniem faktury VAT
Jak ewidencjonować wartość dołączanego gratis towaru

Odsetki od nieopłaconych w terminie składek ZUS
Zmiana przepisów dotyczących zaświadczeń lekarskich
Kiedy pracodawca wypłaca zasiłki
Zleceniobiorca płatnikiem składek
Koszty grupowego ubezpieczenia pracowniczego
Czy w trakcie urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje prawo do zasiłku chorobowego?
Dokumentacja dotycząca kapitału początkowego – obowiązki pracodawcy
Czy diety z tytułu podróży służbowej pracownika zleceniobiorcy należy włączyć do podstawy wymiaru składek
Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych
Przeniesienie praw autorskich na pracodawcę a składki
Składka zdrowotna przedsiębiorcy na zasiłku chorobowym

Wybór audytora
Ewidencja zapłaty przyszłych świadczeń
Zapłata wekslem za środek trwały
Zdarzenia nie kwalifikowane jako nadzwyczajne
Modernizacja hali magazynowej
Odpis aktualizujący wartość należności przeterminowanej
Koszty demontażu środka trwałego
Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
Weryfikacja zasad rachunkowości przed rozpoczęciem ewidencji – otwarcie ksiąg rachunkowych
Ilość artykułów w wydaniu: 53
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler