zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 12/2006
DATA WYDANIA: 2006-03-27
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Prokuratoria Generalna
Zadania i kompetencje samorządowych kolegiów odwoławczych
Trybunał Konstytucyjny – odrzucenie skargi kasacyjnej z powodu braku opłaty
Sprawozdania o wydatkach strukturalnych
Odstąpienie od umowy o roboty budowlane
Wnoszenie udziałów spółek z o.o. jako wkładów do innych spółek
Zwolnienie z kosztów sądowych

Informacja podsumowująca
Zwrot VAT
Akcyza
Sprzedaż i zamiana nieruchomości gminnych
Rozliczanie VAT a środki trwałe niepodlegające amortyzacji
Karty pre-paid
Przekazanie zwrotu vat na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych
Rozliczenie bonu towarowego
Zwrot nakładów z tytułu inwestycji w obcym środku trwałym
Usługi reklamowe w czasopiśmie branżowym – miejsce opodatkowania
Usługi udostępniania pracowników
Dostawa towarów montowanych lub instalowanych
Przeniesienie obrotu z ewidencji vat do księgi przychodów i rozchodów

Podatek dochodowy od osób prawnych

Przewidywane zmiany
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Nową Zelandią i Gruzją
7 dni na odbiór pisma to za mało
Osoby prawne jako płatnicy zryczałtowanego podatku (cz. I)
Zwolnienie dla jednostki naukowo-badawczej
Dochody spółki, której jedynym udziałowcem jest stowarzyszenie
Koszty dojazdu i noclegu członków zarządu stowarzyszenia
Zmiana indywidualnej stawki amortyzacyjnej
Część wartości środka trwałego przekazana na kapitał zapasowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Stypendia naukowe i za wyniki w nauce
Kontrakty Menedżerskie
Deklaracje
NIP a następstwo prawne
Propozycje zmian
1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego
Koszty przegranej sprawy sądowej
Wydatki na imprezy integracyjne
Ewidencjonowanie środków trwałych
Rozliczanie małżonków wspólnie prowadzących działalność gospodarczą
Ewidencja materiałów powierzonych przez zleceniodawcę
Świadczenia rzeczowe z funduszu socjalnego

Składka na FGŚP
Dokumentacja dotycząca świadczeń chorobowych
Stopa procentowa składni wypadkowej
Zmiana wysokości stopy procentowej składki na FGŚP
Niższy wymiar czasu pracy a podstawa świadczeń chorobowych
Wyrok sądu nakazujący wyrównanie wynagrodzenia a zasiłek chorobowy
Ubezpieczenie społeczne rolników
Rodzaje przychodów powodujących zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych
Odroczenie terminu płatności składek
Wykazywanie składek za pracownicę na urlopie macierzyńskim, która została członkiem rady nadzorczej

Polityka amortyzacyjna przedsiębiorstwa
Jak wycenić produkty
Bilans i błąd podstawowy
85 dni od dnia bilansowego
Jak prawidłowo sporządzić cash flow
Ilość artykułów w wydaniu: 56
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny