zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 11/2006
DATA WYDANIA: 2006-03-20
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny
Remont elewacji
Wpis do ewidencji
Aktualności
Przeniesienie praw autorskich a licencja
Rezygnacja członka zarządu

Aktualności
Kontrola legalności zatrudnienia
Zakaz wypowiadania umów w czasie choroby pracownika
Świadczenia o charakterze odszkodowawczym
Niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Aktualności
Uszlachetnianie czynne w świetle przepisów ustawy o VAT
Leasing finansowy towarów, od których nie przysługiwało odliczenie
Ochrona osób i dozór mienia – moment powstania obowiązku podatkowego
Wysyłka towarów przez firmę kurierską – dokumentacja dla WDT
Usługi finansowe
Co podatnik powinien wiedzieć przed kontrolą podatkową
Terminy zwrotu podatku a prawo do dysponowania zwrotem

Podatek dochodowy od osób prawnych

Aktualności
Wydatki na członków rad nadzorczych
Korekta CIT po kontroli
Odsetki jako przychód
Koszty windykacji należności z tytułu odsetek
Do jakiego roku zaliczyć koszty wynagrodzeń i składek ZUS
Kontrola organów skarbowych w 2006 r. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Aktualności
Przychody z tytułu kontraktów menedżerskich
Handel dewizami – skutki podatkowe
Usługi niematerialne pod lupą
Premie pieniężne – moment powstania przychodu
Usługi komunalne – wydatki na narzędzia
Wartość początkowa samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego

Polityka rachunkowości w jednostkach produkcyjnych i usługowych
Niezaksięgowane faktury
Jak zaksięgować logo firmy
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
Jak analizować rachunek przepływów pieniężnych
Ilość artykułów w wydaniu: 39
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz