zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 17-18/2006
DATA WYDANIA: 2006-05-01
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Prokura
Aktualności
Egzekucja administracyjna z prawa autorskiego
Podwykonawca na budowie tylko za zgodą inwestora
Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
Kwestionowanie ustaleń kontroli przez kontrolowanego
Uprawnienia kontrolowanego
Procedura uproszczona udzielania zamówień publicznych

Aktualności
Wpłata środków pieniężnych z tytułu odpisu na ZFŚS
Dofinansowanie z funduszu socjalnego dla chorego pracownika
Przerwa w pracy na karmienie
Przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę
Czy sporządzenie zakresu czynności pracowników jest obowiązkowe

Aktualności
Bezzwrotna pomoc zagraniczna
Nieodpłatne przekazanie środka trwałego a korekta VAT
Refundacja a rozliczenie obrotu apteki
Transport z kraju trzeciego do Polski
Pośrednictwo w reklamie
Nabycie licencji od osoby fizycznej z zagranicy
Refakturowanie dostaw mediów
Nazwa firmy na fakturze
Udzielenie licencji firmie w Niemczech

Podatek dochodowy od osób prawnych

Aktualności
Odpisy aktualizujące
Przedawnienie a zwolnienie z długu
Strata na zbyciu udziałów
Wyposażenie związane z zakwaterowaniem pracowników
Samochody dzierżawione przedstawicielom handlowym
Przeniesienie własności przedmiotu leasingu
Opłaty franchisingowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Aktualności
Korekta zeznania podatkowego
Działalność gospodarcza w części budynku mieszkalnego – amortyzacja, koszty uzyskania przychodu
Sprzedaż udziałów w sp. z o.o.
Zakwaterowanie pracownika w hotelu a przychody ze stosunku pracy
Świadczenie usług na rzecz swojego pracodawcy a podatek liniowy
Zwrot nadpłaty podatku z urzędu skarbowego
Opodatkowanie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Aktualnosci
Emeryt i rencista w firmie
Składki od wynagrodzenia i zasiłku chorobowego zleceniobiorcy
Renta a działalność gospodarcza – zmiany od 1 czerwca 2006 r.
Kody tytułu ubezpieczenia od 1 czerwca 2006 r.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przedsiębiorcy

Przychody finansowe w księgach rachunkowych
Jak księgować reklamacje przy zakupach
Jak zaksięgować towary z promocji
Podmioty powiązane
Jak prowadzić ewidencję oddziału
Instrumenty finansowe (cz. 1)
Ilość artykułów w wydaniu: 52
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz