zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 16/2006
DATA WYDANIA: 2006-04-24
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Aktualności
Interes prawny wykonawcy
Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie zmiany umowy spółki
Jakimi uprawnieniami dysponuje inspektor nadzoru budowlanego?
Rejestr podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne
Pełnomocnictwo w kontroli podatkowej
Wsparcie horyzontalne

Aktualności
Przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy
Przekazanie zwrotu VAT na poczet zobowiązania w PIT
Kurs waluty na dokumencie SAD a prawo do odliczenia
Utrata zwolnienia podmiotowego
Przeniesienie praw autorskich
Ewidencja w formie elektronicznej
TAX FREE
Rozpoczęcie działalności gospodarczej a zwrot podatku

Podatek dochodowy od osób prawnych

Aktualności
Podróże służbowe kierowców w firmach transportowych
Zwrot wydatków za używanie samochodu obcokrajowca
Szczepienia ochronne dla pracownika wysłanego w delegację
Rabat a przychód z częściowo odpłatnych świadczeń
Zakup zamortyzowanego środka trwałego od podmiotu powiązanego
Moment powstania przychodu z usług ciągłych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Aktualności
Problemy dotyczące rozliczenia rocznego za 2005 r.
Odliczenie składki zdrowotnej od podatku
Pożyczka udzielona pracownikowi przez pracodawcę
PIT-38 – sposoby zapłaty podatku
Koszty pośrednie w KPiR

Aktualności
Ubezpieczenia społeczne w spółce cywilnej
Ubezpieczenie rencisty prowadzącego działalność gospodarczą przez pełnomocnika
Prowadzenie działalności gospodarczej a zawieszenie świadczenia emerytalnego
Przedawnienie należności z tytułu składek oraz nienależnie pobranych świadczeń
Okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych i bankowych dokumentów płatniczych
Urlop macierzyński i wychowawczy – składki oraz dokumentacja do ZUS

Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Jak rozliczyć koszty badania sprawozdania
Jeden kurs dla dwóch rachunków
Rozliczenia z urzędem skarbowym
Ilość artykułów w wydaniu: 40
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny