zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 15/2006
DATA WYDANIA: 2006-04-17
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Aktualności
Zarząd w spółce partnerskiej
Wypowiadanie umów autorskich
Opłaty pobierane przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym
Lepsze prawo dla przedsiębiorców?
Zawieszenia poboru ceł lub kontyngentów taryfowych
Uprawnienia organów kontroli podatkowej
Wpis do rejestru przedsiębiorstw składowych
Odpowiedzialność spółki za przestępstwo wspólnika

Aktualności (1)
Aktualności (2)
Przywileje pracownicze osób niepełnosprawnych
Dni wolne dla pracowników innych wyznań
Urlop na żądanie dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy
Rozliczanie czasu pracy za dni świąteczne
Profilaktyczna ochrona zdrowia
Obowiązek przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej
Urlop dodatkowy dla niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze

Aktualności
Otrzymane dotacje a VAT
Odliczenie podatku naliczonego od nabytego samochodu
Dwie faktury dotyczące tej samej zaliczki
Faktura korygująca w WNT
Dokumenty potwierdzające eksport towarów
Miejsce świadczenia usług kontroli jakości
Obciążenie osób odpowiedzialnych za zawinione niedobory
Odliczenie w późniejszym terminie

Podatek dochodowy od osób prawnych

Aktualności
Późniejszy termin wypłaty dywidendy
Składki na pracowniczy program emerytalny
Zadłużenie a ograniczenia wynikające z cienkiej kapitalizacji
Koszty badań marketingowych
Podatek od nieruchomości kosztem uzyskania przychodu
Odsetki przekazywane do Austrii

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Aktualności
Sprzedaż rzeczy na aukcjach internetowych
Właściciel firmy w podróży służbowej
Czy wypłacone odszkodowanie jest kosztem uzyskania przychodu
Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników
Jak udokumentować przesunięcia materiałów i towarów handlowych
Koszty użytkowania wynajętego samochodu ciężarowego

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą komputera
Karta drogowa a rozliczenie diet
Wypłaty na potrzeby własne właściciela firmy
Pełnomocnictwo szczególne
Strata przewyższająca kapitały
Ilość artykułów w wydaniu: 46
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz