zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 20/2004
DATA WYDANIA: 2004-05-10
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Skrócony okres wypowiedzenia

Dostawa wewnątrzwspólnotowa – zakres regulacji
Przedstawiciel podatkowy
Zasady ustalania podstawy opodatkowania
Ubytki i niedobory
Szczególny nadzór podatkowy
Nowe zasady rozliczania umowy komisu
Jak obliczyć obrót uprawniający do zwolnienia z VAT według nowej ustawy

Informacja
Długoterminowe umowy o usługi budowlane (cz. 2)
Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (cz. 2)
Podział zysku netto w księgach rachunkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Amortyzacja programów komputerowych
Co nowego w ustawie o CIT
Jak rozliczyć koszty przeglądu technicznego zakupionej maszyny
Czy wydatki poniesione w związku z podróżą służbową członka zarządu stanowią koszt uzyskania przychodu
Skutki przekroczenia okresu używania składnika majątku
Jak zakwalifikować przychody oraz rozliczyć koszty na przełomie roku

Ekoznak „Flower” w Unii Europejskiej
Zróżnicowanie wysokości akcyzy a dyskryminacja importowanej energii
Nowe zadania Służby Celnej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Zakładanie przedsiębiorstw w UE

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wymóg złożenia oświadczenia o formie opodatkowania
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Jak księgować wydatki na gratisy do zakupionego towaru oraz ulotki reklamowe
Które świadczenia zdrowotne na rzecz pracowników mogą być kosztem uzyskania przychodu
Jakie koszty można dokumentować dowodami wewnętrznymi
Czy przy zmianie płatnika powstaje obowiązek wystawienia deklaracji PIT-11
Od kiedy liczymy moment nabycia nieruchomości
Serwis Wydawniczy. Książki
Opodatkowanie osób zatrudnionych w austriackich przedstawicielstwach

Zasady ustalania prawa do świadczeń rodzinnych (cz. 1)
Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem a obowiązek ubezpieczeń
Z wokandy
Pojęcie przychodu dla celów emerytalno-rentowych
informacja
Zmiany we wnioskach o zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny – informacja MGPiPS

Wyjaśnienia organów podatkowych związane z ordynacją podatkową
Ilość artykułów w wydaniu: 38
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler