zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 13/2006
DATA WYDANIA: 2006-04-03
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Aktualności
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego spółki z o.o.
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku
Nie tylko rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
Pomoc unijna
Użytkowanie części budynku
Jakie wydatki zwróci sąd

Aktualności
Organizacja i tryb przeprowadzania kontroli legalności zatrudnienia
Jak ukarać pracownika zgodnie z prawem
Skrócony tydzień pracy
Dokumentacja dotycząca czasu pracy
Ochrona wynagrodzenia za pracę
Korzyści z zatrudnienia bezrobotnego na podstawie umowy stażowej

Aktualności
Ulga na złe długi
Metoda kasowa a odliczenie z tytułu zakupu sfinansowanego kredytem
WNT czy import towaru
Oddział zagranicznego przedsiębiorcy
Zakupy ze środków Funduszu Pracy
Usługi na majątku ruchomym
Usługi budowlane – moment powstania obowiązku podatkowego
Odliczenie VAT a kradzież towaru
Zaliczka w wewnątrzwspólnotowym nabyciu

Podatek dochodowy od osób prawnych

Aktualności
Osoby prawne jako płatnicy zryczałtowanego podatku (cz. 2)
Akcja reklamowa a limit na reprezentację i reklamę niepubliczną
Kurs prawa jazdy dla pracownika
Pomoc de minimis
Należności za niezwrócone opakowania
Koszty wynikające z niedostarczenia towaru
Zwolnienie z długu oraz zaliczka na poczet kosztów egzekucyjnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Aktualności
Rozliczenie zagranicznych dochodów w zeznaniu za 2005 r.
Dochód z pracy w Anglii, podatek w Polsce
Rozliczanie prywatnych i służbowych telefonów w firmie
Wartość początkowa przedsiębiorstwa i jego składników
Kradzież nieubezpieczonego towaru handlowego
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów skapitalizowanych odsetek od kredytu

Kompensata rozrachunków w ewidencji księgowej
Jak ewidencjonować dofinansowanie części wynagrodzenia i refundację części składek ZUS ze środków budżetu państwa oraz środków PFRON
Wykonywanie jakich czynności jest uważane za praktykę w księgowości
Księgi rachunkowe po przekształceniu spółki
Jak ująć w księgach towary sprzedane przez komornika?
Ilość artykułów w wydaniu: 44
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz