zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 09/2006
DATA WYDANIA: 2006-03-06
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Nowe regulacje dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych
Pomoc unijna
Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
Stała umowa zlecenia
Dofinansowanie z PFRON
Grunty pod budownictwo mieszkaniowe
Aktualności

Aktualności
Likwidacja stanowiska przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę
Czy pracodawca musi udzielić urlopu wychowawczego
Odwołanie pracownika z urlopu na żądanie
Godziny nadliczbowe – dodatek za przekroczenie normy tygodniowej
Rekompensata za pracę w niedzielę i święta
Potrącenia z wynagrodzenia pracownika
Odprawa rentowa nie tylko z tytułu bezpośredniego przejścia na rentę

Aktualności
Ewidencje prowadzone na potrzeby VAT
Usługi składowania i unieszkodliwiania odpadów
Dostawa towarów oraz ich późniejszy montaż
Usługi zarządzania budynkami
Korekta podatku naliczonego dotycząca środków trwałych o wartości poniżej 15 000 zł
Usługi doradztwa świadczone na rzecz kontrahenta z Francji
Zwrot VAT podmiotom zagranicznym

Podatek dochodowy od osób prawnych

Aktualności
Połączenie spółek – obowiązek złożenia CIT-8
Amortyzacja uwzględniająca różnice kursowe
Bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego a przychód
Koszty związane z naprawami dokonywanymi w ramach gwarancji i rękojmi
Kto i kiedy powinien sporządzać informację CIT-D

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Aktualności
Składki na ubezpieczenie i wydatki na naprawy samochodów
Koszty uzyskania przychodu w 2006 r.
Dokumenty uprawniające do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla środków transportu
Wydatki związane z zakupem samochodu
Wadium utracone po odstąpieniu od realizacji przetargu

Kto może prowadzić biuro rachunkowe
Faktura korygująca rabat
Odsetki od nieterminowo płaconych podatków
Zabezpieczenie należności w księgach rachunkowych
Nie wolno kompensować
Rozliczenie rezerw pracowniczych
Przychód powodujący obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych
Jak ustalić zaliczkę na podatek dochodowy
Jak zaksięgować przyznaną dotację unijną?
Ilość artykułów w wydaniu: 44
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler