zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 10/2006
DATA WYDANIA: 2006-03-13
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Umowa pożyczki – czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych
Podatek od środków transportowych
Wydatki na nabycie działki a kasa mieszkaniowa
Zwolnienie z długu
Umowa o świadczenie usług – zlecenie czy dzieło?

Aktualności
Refakturowanie usługi wynajmu nieruchomości
Organizowanie targów, wystaw i kongresów dla wystawców z Unii Europejskiej
Pożyczka pieniężna poza systemem bankowym od podmiotu z Niemiec
Rozliczenie VAT z tytułu wykonania usługi przez firmę czeską dla polskiego podatnika
Zwolnienie z podatku należności powstałej z tytułu wzajemnych rozliczeń poniesionych nakładów
Możliwość skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej
Czy należy dokonać rocznej korekty podatku naliczonego

Podatek dochodowy od osób prawnych

Skutki rocznej korekty VAT według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Zysk przeznaczony na cele inne niż dywidenda
Odsetki od pożyczki udzielonej przez zagranicznego udziałowca
Sprzedaż promocyjna a reprezentacja i reklama
Koszty nieściągalnej wierzytelności
Modernizacja drogi gminnej
Koszty prac rozwojowych firmy

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Aktualności
Rozliczanie strat
Odprawy wypłacane ze stosunku pracy a podatek dochodowy
Opodatkowanie wspólników po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę jawną
Czy bilety na przejazdy autobusami dla pracowników są zwolnione z opodatkowania
Zawieszenie działalności gospodarczej
Wypłata odsetek od zaległych dywidend

Aktualności
Zmiana w zgłoszeniu do ZUS w związku z zawarciem umowy o pracę
Zmiany w dokumentach zgłoszeniowych płatnika składek – osoby fizycznej
Śmierć zleceniobiorcy – wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Prawo do zasiłku wychowawczego
Przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej
Dwie umowy zlecenia u tego samego płatnika

Specyfika podmiotu gospodarczego a zasady rachunkowości
Jak księgować noty obciążeniowe za talony
Limit zobowiązujący do przejścia na księgi rachunkowe
Faktury dokumentujące zakup
Skutki księgowe układu
Ilość artykułów w wydaniu: 40
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz