zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 07/2006
DATA WYDANIA: 2006-02-20
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Umowa spółki cichej i jej skutki podatkowe
Właściwość sądu upadłościowego
Jak współpracować ze spółką cypryjską
Termin wystawiania tytułów wykonawczych
Opłata skarbowa
Wynagrodzenie syndyka
Zawieszenie działalności gospodarczej

Obowiązki dokumentacyjne pracodawcy w razie wypadku przy pracy
Obowiązki pracodawcy wobec pracownika skierowanego na studia podyplomowe
Kiedy można zawierać umowę o pracę na zastępstwo
Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas pobytu w sądzie
Czy można zmienić rodzaj umowy poprzez wypowiedzenie zmieniające
Ustalenie wynagrodzenia za pracę
Wymiar urlopu wypoczynkowego po dłuższej nieobecności w pracy
Praca w gospodarstwie rolnym a pracowniczy staż pracy

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatkowe różnice kursowe przy kompensacie zobowiązań
Niezatwierdzone sprawozdanie finansowe
Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych
Wspólna inwestycja związana z przyłączeniem urządzeń elektroenergetycznych
Dopłaty do spółki a ograniczenia wynikające z cienkiej kapitalizacji
Leasing gruntów

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Kiedy pełnomocnik może podpisywać deklaracje podatnika?
Nagrody przekazane pracownikom kontrahentów
Wartość początkowa używanego środka trwałego
Odliczenia od dochodu w 2006r.
Czy dotacja otrzymana ze środków współfinansowanych z EFS i budżetu państwa jest zwolniona od podatku

Odroczony podatek dochodowy w umowach leasingu
Wartość podjazdu
Rekultywacja środowiska
Korekty podatku dochodowego za lata poprzednie
Akredytywa w księgach rachunkowych
Ewidencja skutków aktualizacji wartości obligacji dostępnych do sprzedaży (cz. 1)
Zdarzenia nadzwyczajne – zyski
Ilość artykułów w wydaniu: 33
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja