zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 05/2006
DATA WYDANIA: 2006-02-06
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Podatek od nieruchomości
Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega pcc
Nie ma opłaty skarbowej od sprzeciwu na korektę dokonaną przez US
Pożyczka udzielona przez zagranicznego udziałowca nie podlega pcc
Dostarczenie dokumentów z US przez dozorcę
Urząd skarbowy nie zdradzi NIP
Zwrot opłaty skarbowej
Transport dużej gotówki wymaga ochrony
Zbieg egzekucji
Nowe druki w KRS

Nadgodziny w zadaniowym systemie czasu pracy
Kiedy pracownik musi dostarczyć zwolnienie lekarskie
Kiedy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia mimo nieświadczenia pracy
Likwidacja stanowiska pracownika w okresie przedemerytalnym
Uprawnienia organów Państwowej Inspekcji Pracy
Współodpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie

Kto może wystawić notę korygującą
Usługi pośrednictwa w handlu międzynarodowym
Przekształcenie zakładu budżetowego w jednostkę budżetową gminy
Ceny towarów sprzedawanych spółkom zależnym
Faktura zakwestionowana przez nabywcę a prawo do odliczenia podatku naliczonego
Zbycie gruntu otrzymanego w drodze darowizny
Rozliczanie podatku od towarów i usług
Usługi transportowe i budowlane
Odliczenie i zwrot podatku
Premia pieniężna dla kontrahenta – wynagrodzenie czy rabat?

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zwolnienie z obowiązku składania CIT-2
Wydatki na studia pracownika
Wartość początkowa przy łącznej cenie nabycia budynków i lokali niemieszkalnych
Koszty samochodu osobowego nabytego w ramach współwłasności
Koszty wytworzenia środka trwałego
Odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej kosztem podatkowym?
Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Samochód osobowy o przewidzianym okresie używania krótszym niż rok

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak rozliczać koszty w mieszkaniu wykorzystywanym na cele działalności
Nadpłata składek na ubezpieczenie zdrowotne a rozliczenie wspólników spółki jawnej
Odszkodowanie za wypowiedzenie najmu jest kosztem
Jak ująć w księdze zawyżone składki na Fundusz Pracy
Zwrot kredytu podatkowego
Czy wydatki na nabycie gruntu mogą stanowić koszt
Czy wydatki na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej i za akt notarialny są kosztem
Rozliczenie straty z tytułu kradzieży i likwidacji środka trwałego

Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji
Wybór metody wyceny nieruchomości inwestycyjnych
Ewidencja zaliczek
Składki ZUS w księgach rachunkowych
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
Odpisy na ZFŚS w bilansie
Inwestycja finansowana kredytem
Ilość artykułów w wydaniu: 49
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz