zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 3/2004
DATA WYDANIA: 2004-01-12
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Umowa o pracę
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Wynagrodzenie po powrocie z urlopu wychowawczego
Dokumentacja powypadkowa - obowiązki pracodawcy
Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę
Śmierć pracownika a wydanie świadectwa pracy
Z wokandy

Nowe zasady podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (cz. 1)
Nabycie i eksploatacja samochodu na potrzeby działalności gospodarczej
Powiązania między kontrahentami
Nowe rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego
Zmiana rozporządzenia wykonawczego w sprawie VAT
Jak należy rozliczyć podatek od przekazanych pracownikom paczek świątecznych
Termin korekty podatku naliczonego za zakup środka trwałego
Czy sprzedaż budynków nieużywanych do działalności gospodarczej może korzystać ze zwolnienia od podatku

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności podmiotów badających sprawozdania finansowe i prowadzących usługowo
Koszty przyjęcia noworocznego dla kontrahentów
Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2003
Koszty ubezpieczenia samochodu w leasingu

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jak w 2004 r. rozliczyć zaliczki od dochodów członków zarządu
Opóźnienie w zapłacie nie powoduje powstania świadczenia nieodpłatnego u dłużnika
Czy przy wydłużonym roku podatkowym zwiększa się strata podlegająca odliczeniu
Ryczałty z tytułu jazd lokalnych jako koszt dla pracodawcy i przychód dla pracownika
Zaliczenie do kosztów spółki ubezpieczenia samochodu osobowego przy polisie wystawionej na udziałowca
Czy spółka może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla samochodu kupionego od udziałowca
Czy spółka może zaliczyć do kosztów wierzytelności nieściągalne od kontrahenta zagranicznego
Ulepszenie w budynku nabytym
Sponsorowanie spotkania dobroczynnego
Czy można zaliczyć do kosztów wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego używanego

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Moment zarachowania kosztów według metody memoriałowej
Kto może wybrać podatek liniowy
Informacje podatkowe sporządzane przez płatników za 2003 rok
Rozliczenie roczne "ryczałtowców"
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
Księgowanie przychodu na podstawie danych z ewidencji sprzedaży
Czy można zaliczyć do kosztów należności celno-podatkowe uiszczone w imieniu klienta
Wpłacenie po terminie opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu a koszty uzyskania przychodów
Serwis Wydawniczy. Książki

Kompletowanie dokumentacji do ustalenia kapitału początkowego
Nowelizacja ustawy emerytalnej - projekt resortu pracy
Druk ZUS IWA - obowiązkiem każdego płatnika?
Udokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym
Udział w spółce za granicą a obowiązek ubezpieczeń
Z wokandy
Instrukcja wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA

Koszty uzyskania przychodów
Ilość artykułów w wydaniu: 46
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny