zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 06/2006
DATA WYDANIA: 2006-02-13
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. za nieopłacone składki na ZUS
Opłata skarbowa od samodzielnie sporządzonego weksla
Zmienione dane dla celów podatku od środków transportowych
Odpowiedzialność komandytariusza w spółce przekształconej
Kara za wadliwe wystawienie faktury
Aktualizacja NIP pracowników
Ponowna kontrola podatkowa jest możliwa
Pcc od pożyczek na firmę
Opłata skarbowa od umów najmu i dzierżawy
Odpowiedzialność za złożenie zeznania po terminie

Opodatkowanie importu usług
Eksport a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Opodatkowanie najmu lokalu użytkowego
Dodatkowe badanie techniczne a odliczenie VAT
Usługi szkoleniowe
Usługi obce a limit wydatków na reprezentację
Korekta eksportu

Podatek dochodowy od osób prawnych

Koszty zaniechanych inwestycji
Rozliczenie straty w deklaracji za styczeń
Nieodpłatne świadczenia a ceny promocyjne
Różnice kursowe w przypadku przedpłaty
Koszty sprzedaży inwestycji
Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych przekazywanych do Niemiec
Wydatki na wykup przedmiotu leasingu

Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT prezesa – cudzoziemiec członkiem zarządu
Problemy z metodą kasową
Przychód ze sprzedaży środka trwałego
Raje podatkowe tracą na atrakcyjności

Pracownicze programy emerytalne
W jakim terminie pracodawca musi złożyć zaświadczenie lekarskie w ZUS
Po jakim okresie zaległości z tytułu składek ulegają przedawnieniu
Zmiana tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Czy przedsiębiorca ma prawo do zasiłku opiekuńczego
Składki przy świadczeniach chorobowych
Korygowanie danych wykazanych w dokumentach rozliczeniowych
Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

Faktoring w księgach rachunkowych
Pożyczka od udziałowca na działalność bieżącą
Ewidencja faktury korygującej
Spółka z o.o. z udziałowcem z Holandii
Ewidencja kary umownej
Amortyzacja w ewidencji księgowej
Ilość artykułów w wydaniu: 42
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny