zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 26/2006
DATA WYDANIA: 2006-07-03
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Aktualności
Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej
Opodatkowanie sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Niedozwolone postanowienia umów dotyczące ich rozwiązywania
Umowa poręczenia
Czy można wykorzystać gotowy projekt budowlany?

Aktualności
Usługi pomocnicze do transportu towarów
Faktura proforma a WNT
Grunt rolny przedmiotem dostawy
Usługi pośrednictwa komercyjnego
Refaktura usługi remontowej
Usługi gastronomiczne a stawka

Aktualności
Podróż służbowa pracownika a obciążenia składkowe
Obowiązki wobec kontrolera ZUS
Świadczenie przedemerytalne dla przedsiębiorcy
Pozbawienie prawa do świadczeń
Kary za niepłacenie składek
Korekta dokumentów rozliczeniowych

Wkłady niepieniężne w ewidencji księgowej spółek kapitałowych
Badanie sprawozdań po przekształceniu podmiotów
Odpisy aktualizujące
Faktura od zagranicznego biura podróży
Zatwierdzenie sprawozdań

Prawo w obronie przedsiębiorcy

Skarga kasacyjna
Sprzedaż na licytacji
Instytucja sprawdzonego podatnika
Kiedy można domagać się zwolnienia od kosztów sądowych

Aktualności
Części składowe zestawu a amortyzacja
Ryczałty za używanie samochodu
Czy koszty upomnienia są kosztem podatkowym
Członek zarządu spółdzielni
Termin płatności z góry a przychód z najmu
Uprawdopodobnienie nieściągalności zaliczki
Diety a moment zaliczenia do kosztów podatkowych
Ilość artykułów w wydaniu: 37
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja