zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 31/2006
DATA WYDANIA: 2006-08-07
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Aktualności
Franczyza jako forma prowadzenia działalności gospodarczej
Konsekwencje zbycia udziałów sp. z o.o. bez zgody organu spółki
Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości
Niedbałe zgłoszenie nie zwalnia z odpowiedzialności
Wniosek wspólnika spółki jawnej
Legitymacja procesowa syndyka
Zgłaszanie danych o obrocie dewizowym z zagranicą
Jurysdykcja sądowa w Unii Europejskiej

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe
Wymiar urlopu pracownika zatrudnionwgo w ciągu roku
Kiedy pracodawca ma obowiązek przesunąc termin urlopu
Zmiany w dokumentacji kadrowej - kwestjonariusz osobowy
Odwołanie księgowego z urlopu wypoczynkowego

Aktualności
Opodatkowanie prowizji agenta
Zwrot towarów kupionych w ramach WNT
Nieruchomość od zagranicznego podmiotu
Odpowiedzialność członka zarządu a VAT
Odliczenie VAT od zakupów sfinansowanych z EFS
Refakturowanie usług leasingu
Zwrot zaliczki

Wartość początkowa środków trwałych
Wycena metodą skorygowanej ceny nabycia
Zapłata kartą płatniczą

Prawo w obronie przedsiębiorcy

Wezwania w postępowaniu podatkowym
Odstąpienie od umowy po wykonaniu dzieła
Jak legalnie złagodzić karę?
Za co fiskus ukarał podatników
Odstąpienie od umowy a kara umowna

Aktualności
Nabycie praw do programu komputerowego od zagranicznego kontrahenta
Usługi sfinansowane z zagranicznych środków pomocowych
Opłata ewidencyjna
Umowa o zarządzenie
Ujęcie zestawu fotograficznego w ewidencji
Opodatkowanie wpłat na kapitał zapasowy
Ilość artykułów w wydaniu: 37
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja