zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 6/2004
DATA WYDANIA: 2004-02-02
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zarejestrowany i niezarejestrowany handlowiec – nowe instytucje w podatku akcyzowym
Darowizna towaru
Czy duplikat SAD uprawnia do odliczenia podatku
Rozliczenie podatku przez wspólnoty mieszkaniowe

Rachunek przepływów pieniężnych za 2003 r. (cz. 1)
Odroczony podatek dochodowy (cz. 2)
Jakich dokumentów może żądać biegły
Czy jednostka w trakcie procesu likwidacji musi badać bilans
Darowizna na rzecz organizacji charytatywnej

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zwolnienie dochodów fundacji i stowarzyszeń, lokowanych w papierach wartościowych
Czy otrzymana zaliczka stanowi przychód
Czy opakowania zwrotne wykazane na fakturze jako sprzedane zaliczamy do przychodów
Czy można w 2004 r. zaliczyć do kosztów zapłatę za usługi wykonane w 2002 r.
Jakie skutki podatkowe wywołuje wniesienie aportem wierzytelności przez osobę fizyczną
Czy niezapłacone składki ZUS można zaliczyć do kosztów
Odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę wypłacone na podstawie ugody – skutki podatkowe

Miejsce siedziby lub rejestracji firmy a obowiązki podatkowe w świetle orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Projekt rozporządzenia dotyczącego akcyzy na alkohol, papierosy i produkty energetyczne
Harmonizacja podatku akcyzowego w Unii Europejskiej (cz. 1)

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zapisy w księdze w przypadku likwidacji środka trwałego
Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży składników majątku firmy – nowe zasady
Rodzaj księgowości przy zmianie formy prawnej prowadzonej działalności
Darowizna czy nieodpłatne świadczenie – obowiązek wykazania przychodu
Kiedy przysługują podwyższone koszty z tytułu praw autorskich i pokrewnych
Serwis Wydawniczy. Książki
Opodatkowanie należności z tytułu podróży służbowych członków władz statutowych osoby prawnej

Zmniejszanie i zawieszanie świadczeń emerytalno-rentowych (cz. 2)
Zmiany w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i kodach wykorzystywanych w dokumentacji ubezpieczeniowej
Wyliczanie kwoty bazowej na starych zasadach
Zasiłki i Fundusz Alimentacyjny do kwietnia 2004 r.
informacja
Ponowne ustalenie wysokości kapitału początkowego
pamiętaj

Rozliczenie VAT
Ilość artykułów w wydaniu: 34
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz