zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 5/2004
DATA WYDANIA: 2004-01-26
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (cz. 1)
Dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników po 1 stycznia 2004 r.
Wypowiedzenie umowy zawartej w celu nauki zawodu
z wokandy
Nowe zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego

Zasady funkcjonowania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – aspekty podatkowe
Podatek naliczony od czynności niepodlegających opodatkowaniu
Czy można odliczyć podatek przy rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego
W jaki sposób należy rozliczyć podatek przy likwidacji działalności
Stawka VAT na usługi napraw nawierzchni lotniskowych

Sporządzanie bilansu jednostki za 2003 rok

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podwyższenie stawek amortyzacyjnych z tytułu uciążliwych warunków użytkowania
Czy bank, otrzymując w 1999 r. dopłatę z budżetu państwa, mógł skorzystać ze zwolnienia
Organizacje pożytku publicznego – aspekty podatkowe
Czy VAT naliczony zakwestionowany w trakcie kontroli może stanowić koszt
W którym roku zaliczyć do kosztów wydatki z tytułu podróży odbytej na przełomie lat
Które z uchylonych zwolnień obowiązują do końca 2004 r.
Czy indywidualną stawkę amortyzacyjną można stosować wobec środków trwałych wniesionych aportem

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Charakter świadczenia wypłaconego menedżerowi decyduje o jego opodatkowaniu
Wątpliwości związane z odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne
Rozliczenie podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości
Materiały przedstawiające asortyment sprzedawanych towarów; reklama czy informacja
Serwis Wydawniczy. Książki.
Zasady uiszczania zaliczek na podatek z działalności gospodarczej

Podatki, opłaty, procedury

Wynagrodzenie doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Zmiana właściwości urzędów skarbowych dla zagranicznych osób prawnych
Wysokość wpisu w sprawach przed sądami administracyjnymi
Odpowiedzialność podatkowa nabywcy majątku przedsiębiorstwa (cz. 2)
Czy spółka jawna przejmuje obowiązki płatnika – osoby fizycznej
Zmiany w opłatach za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego
Kiedy można dochodzić zapłaty faktury w postępowaniu nakazowym
Nowa wysokość opłaty kancelaryjnej

Dokumentowanie okresów pracy w szczególnych warunkach

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące podatku od wartości dodanej
Ilość artykułów w wydaniu: 34
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz