zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 2/2004
DATA WYDANIA: 2004-01-05
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Podstawa opodatkowania według VI Dyrektywy i projektu ustawy
Czy od zakupu materiałów reklamowych można odliczyć podatek
Dokumentowanie usług zwolnionych i opodatkowanych
Sprzedaż między zakładem
Stawki VAT dla sprzedaży towarów i usług

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2004 r.
Zmiany w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego
Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Nowe zasady odliczania darowizn
Podatkowa grupa kapitałowa po zmianach w 2004 r.
Powiązanie wydatku z konkretnym świadczeniem wzajemnym kontrahenta
Kiedy dokonać zwiększonego odpisu przy fabrycznie nowym środku trwałym
Opodatkowanie usług badania rynku świadczonych przez spółkę holenderską na rzecz polskiej spółki
Czy odpłatne przekazanie inwestycji w obcym środku trwałym można rozliczyć jak sprzedaż
Czy można zaliczyć do kosztów niewypłacone wynagrodzenia członków zarządu

Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w UE
Sektor motoryzacyjny w świetle nowych przepisów unijnych (cz. 2)
Polski rynek pracy a Unia Europejska

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ile zapłacą menedżerowie
Zaniżenie marży handlowej przyczyną nierzetelności księgi
Obowiązki związane z rocznym rozliczeniem dokonanym przez płatnika
Dokumentowanie opłat za przyłączenie do sieci energetycznej
Opodatkowanie odszkodowań wypłaconych przez organizacje zagraniczne
Przychody z najmu – ryczałt czy zasady ogólne
Dokumentowanie darowizny pieniężnej
Serwis Wydawniczy. Książki
Obowiązek wprowadzenia nabytego gruntu do ewidencji środków trwałych
Jak zaewidencjonować wynagrodzenia i składki płacone za poprzednie okresy

Nowe zasady restrukturyzacji zadłużeń
Zmiany w finansowaniu składek na ubezpieczenia społeczne za osoby niepełnosprawne
Czy dodatek stażowy powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?
Zasadnicza służba wojskowa przedsiębiorcy a składki
Umowa zlecenia zawarta z doktorantem a obowiązek ubezpieczeń
Z wokandy
Bez zmian w systemie emerytalno-rentowym – wyjaśnienia MGPiPS

Nowe zasady postępowaniaprzed sądami administracyjnymi
Ilość artykułów w wydaniu: 37
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler