zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 10/2004
DATA WYDANIA: 2004-03-01
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (cz. 4)
Wypowiedzenie umowy o pracę
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy– zmiana przepisów wykonawczych
Zawarcie umowy na zastępstwo z własnym pracownikiem
Sprostowanie świadectwa pracy
Przejście na emeryturę a prawo do nagrody jubileuszowej
Z wokandy
Plan Hausnera – wyjaśnienia MGPiPS
Niepełnosprawni

Nowa ustawa o podatku od towarów i usług – pytania i odpowiedzi
Nabywanie wyrobów akcyzowych a zapłata podatku
Dokumentowanie sprzedaży fakturą VAT
Czy kradzież kasy powoduje obowiązek zwrotu ulgi
Rejestracja przy sprzedaży wyrobów akcyzowych
Kiedy należy rozliczyć podatek należny od usługi transportowej
Podatek naliczony od importu usług nie zawsze podlega odliczeniu

Rachunek przepływów pieniężnych za 2003 r. (cz. 3)
Sprzedaż działki budowlanej zakwalifikowanej do inwestycji

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy obdarowany podmiot musi mieć status organizacji pożytku publicznego
Zeznanie roczne CIT-8 za 2003 r.
Kiedy zaliczyć do kosztów sporne należności
Kiedy powstaje przychód przy usługach oczyszczania ulic

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jeszcze raz o stosowaniu podwyższonej stawki amortyzacji
Serwis Wydawniczy. Książki
Jak rozliczyć koszty spotkania integracyjnego dla pracowników
Nowe zasady opodatkowania przychodów z tytułu umorzenia udziałów (akcji)
Kiedy wydatki z tytułu używania własnego samochodu przez pracownika są kosztem dla pracodawcy
W jakiej wysokości można odliczyć darowiznę na rzecz kościoła
Jak udokumentować odpisy amortyzacyjne
Czy ryczałt za wykorzystywanie samochodu jest przychodem ze stosunku pracy
Zwolnienie od podatku odszkodowań wypłacanych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami

Podatki, opłaty, procedury

Czynności sprawdzające po złożeniu zeznania rocznego
Czy można rozłożyć na raty zaległość przy wykazanej nadwyżce VAT naliczonego
W którym miesiącu pobrać wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek
Jaka kwota jest zwolniona od podatku przy darowiźnie na cele mieszkaniowe
Wniosek o przywrócenie terminu wniesienia odwołania
Czy nieużywane samochody podlegają podatkowi od środków transportowych
Czy sprzedaż wierzytelności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych

Jak skorzystać z ulg podatkowych
Ilość artykułów w wydaniu: 39
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler