zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 4/2004
DATA WYDANIA: 2004-01-19
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Akcyza – podstawowe zasady nowego systemu podatkowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (cz. 2)
Naruszenie obowiązków płatnika nie wpływa na wcześniejszy zwrot podatku
Szczególny nadzór podatkowy
Kiedy przysługuje odliczenie podatku naliczonego
Otrzymanie towaru a prawo do odliczenia podatku; wydanie towarua obowiązek podatkowy
Jaka stawka VAT na sprzedaż pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego
Czy sprzedaż importowanego środka trwałego może być zwolniona z VAT
Czy sprzedaż obligacji podlega opodatkowaniu VAT

Wskaxniki i stawki

Odroczony podatek dochodowy (cz. 1)
Obligacje zamienne na akcje - papiery wartościowe w księgach
warto wiedzieć
Jak ujawnić w księgach koszty robót w toku
Czy możliwe jest wniesienie wierzytelności w formie aportu
Czy możliwe jest wniesienie wierzytelności w formie aportu

Podatek dochodowy od osób prawnych

Świadczenie usług doradczych przez podmiot zagraniczny – aspekty podatkowe
Przebudowa budynku jako ulepszenie środka trwałego
Czy dochód ze sprzedaży gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu
Czy leasingodawca może zaliczyć do kosztów odpisy amortyzacyjne dokonywane po zakończeniu umowy?
Jaka jest istota nowych regulacji podatkowych dotyczących sprzedaży krótkiej
Czy w 2004 r. wspólnota mieszkaniowa korzysta ze zwolnienia

Prawo spółek w Unii Europejskiej – wprowadzenie
Sektor motoryzacyjny w świetle nowych przepisów unijnych (cz. 1)
Opodatkowanie usług turystycznych podatkiem od towarów i usług

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zatrudnianie innych osób przy wykonywaniu wolnego zawodu
Odpisy amortyzacyjne od nieruchomości oddanej do nieodpłatnego używania
Obowiązki płatnika związane z rozliczaniem wypłacanych należności
Jak rozliczyć stratę z poprzedniego roku
Ekwiwalent zamiast ryczałtu - zwrot kosztów używania samochodu pracownika
Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych
Nowelizacja rozporzšdzenia dla "ryczałtowców"
Dowody księgowe będące podstawą zapisów przy wynagrodzeniach i składkach
Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych
Serwis Wydawniczy. Książki

Zmniejszanie i zawieszanie świadczeń emerytalno-rentowych (cz. 1)
Składki od wypłaconych rekompensat
Składki od nagrody rocznej w formie akcji firmy
Z wokandy
Praca za granicą a staż emerytalny
Ilość artykułów w wydaniu: 39
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz