zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 31/2004
DATA WYDANIA: 2004-07-26
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zasady udzielania i obliczania urlopów wypoczynkowych
Zasady udzielania i obliczania urlopów wypoczynkowych
Zmiana profilu działalności firmy a obowiązek wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji
Wypowiedzenie umowy o pracę osobie na zwolnieniu lekarskim
Nieokreślenie kwoty odszkodowania w umowie o zakazie konkurencji
Podstawa wynagrodzenia urlopowego
Z wokandy
Work sharing i job sharing jako nietypowe formy zatrudnienia
Promocja zatrudnienia – nowe regulacje

Ewidencja VAT
Sposób przeliczania kwot wykazanych na fakturach w walutach obcych
Odliczenie VAT z „pustej” faktury
Jarosław Wowra

Pomyłki w regulowaniu płatności
Ewidencja księgowa opakowań
Nowelizacja ustawy o rachunkowości
Należności nieściągalne, przedawnione i umorzone w prawie bilansowym i podatkowym

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jak rozliczyć wydatki poniesione na rzecz prokurenta
Podatkowe skutki zawarcia umowy leasingu
Nabycie składnika majątkowego w drodze darowizny
Koszty rozmów telefonicznych i łącza internetowego w domu pracownika a koszty uzyskania przychodu
Wydatki na zakup telefonu komórkowego
Różnice kursowe powstałe w wyniku przewalutowania kredytów dewizowych
Wartość firmy w ujęciu podatkowym

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy strata z tytułu kradzieży gotówki jest kosztem
Jak ustalić dochód ze sprzedaży amortyzowanego samochodu
Zakup i konserwacja odzieży ochronnej jako koszt
Jak powinny być opodatkowane honoraria autorskie
Przekazanie części samochodowych do pojazdów firmowych
Zakup towaru handlowego za bon premiowy – zapis w księdze
Serwis Wydawniczy - Książki

Zaległości spółki z o.o. wobec ZUS
Choroba pracownicy w trakcie urlopu wychowawczego a prawo do zasiłku chorobowego
Odwołanie od decyzji ZUS
Ubezpieczenia społeczne osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej – wyjaśnienia ZUS (cz. 3)
Z wokandy
Nowe pracownicze programy emerytalne (cz. 2)

Przystosowanie budynku do nowej funkcji i nieodpłatne przekazanie towaru do supermarketu a koszty
Ilość artykułów w wydaniu: 38
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler