zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 50/2003
DATA WYDANIA: 2003-12-13
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zakup środka trwałego w okresie braku sprzedaży
Termin dokumentowania sprzedaży
Rozliczenie faktury korygującej bez konieczności potwierdzenia jej odbioru
Odmowa zwrotu podatku powinna wynikać z braku prawa do jego odliczenia
Miejsce transakcji i miejsce jej opodatkowania
Dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym

Zakup samochodu ciężarowego w drodze przetargu
Usługi ciągłe w świetle ustawy o rachunkowości
Transport towarów zagranicznych - ewidencja w księgach nabywcy
Niedobory niezawinione towarów

Podatek dochodowy od osób prawnych

Umorzone odsetki jako przychód
Rok podatkowy jako element optymalizacji podatkowej
Prawo do korygowania przychodu należnego wobec braku zapłaty
Moment powstania przychodu w 2004 r.
Indywidualna stawka dla nabytego środka trwałego, wcześniej użytkowanego na podstawie leasingu finansowego

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pismo MF z 15 lipca 2003 r. nr PB2/AS-033-0258-1010/03
Pismo MF z 29 lipca 2003 r. nr PB2/AS-033-0338-1276/03
Wyrok NSA z 30 lipca 2003 r., sygn. akt III SA 3402/01
Zaewidencjonowanie wypłaconego kontrahentowi bonusu
Wydatek na nabycie licencji używanej przez rok
Przejście na podatkową księgę przychodów i rozchodów
Korekta zeznania w celu odliczenia premii inwestycyjnej
Data uzyskania przychodu w przypadku usług ciągłych
Amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych

Wykazanie w dokumentacji ZUS premii wypłaconej byłemu pracownikowi
Status wspólnika w kilku spółkach a obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego
Różnice między umową zlecenia a umową o dzieło systemie ubezpieczeń społecznych
Praca za granicą - uzupełnieniem stażu emerytalnego
Ilość artykułów w wydaniu: 28
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler