zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 43/2003
DATA WYDANIA: 2003-10-25
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Komunikat Ministerstwa Finansów z 7 października 2003 r.
Zbiorcze faktury korygujące
Sprzedaż zbędnego majątku
Spółka cywilna podmiotem praw i obowiązków podatkowych w VAT
Refakturowanie podatku od nieruchomości
Przekazanie towaru i usługi na cele reprezentacji i reklamy
Najem powierzchni reklamowych przez wspólnotę mieszkaniową
Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży energii

Zasady prawidłowej emisji, obiegu i kontroli dokumentów (cz. 2)
Sprzedaż zbędnych towarów przez jednostkę
Odpisanie należności uznanej za nieściągalną

Podatek dochodowy od osób prawnych

Skutki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Rozliczenie kosztów eksploatacyjnych samochodu osobowego używanego na podstawie leasingu operacyjnego
Odpowiedzialność członka zarządu za szkodę wyrządzoną spółce

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 7 sierpnia 2003 r. na interpelację poselską
Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 14 sierpnia 2003 r. na interpelację poselską
Wyrok NSA z 28 maja 2003 r., sygn. akt III SA 2270/01
Wycena produkcji w toku przy działalności budowlanej
Przychód ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności opodatkowanej ryczałtem
Podatkowe aspekty opłat z tytułu prawa autorskiego
Opodatkowanie świadczeń na rzecz członków rady nadzorczej
Niedopełnienie obowiązku zapłaty przelewem bankowym a koszty uzyskania przychodów
Koszty utrzymania siedziby firmy poniesione przed przeniesieniem własności lokalu
Kontynuacja amortyzacji środków trwałych wniesionych aportem do spółki cywilnej
Ewidencjonowanie przychodów z tytułu sprzedaży komisowej

Zwrot nadpłaty składek
Ustalanie kapitału początkowego dla cudzoziemców
Sposób wypełniania druku ZUS Rp-7
Przychód emeryta z umów autorskich
Obowiązki płatnika składek przy przedłużaniu okresu zasiłkowego (cz. 1)
Konsekwencje dla pracodawcy nieopłacania składek ubezpieczeniowych

Szczególny tryb rozliczania VAT przez małego podatnika
Ilość artykułów w wydaniu: 32
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler