zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 47/2003
DATA WYDANIA: 2003-11-22
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Informacja Biura Prasowego MF z 30 października 2003 r.
Stawka VAT na usługi montażu foteli
Skutki zaliczenia zakupów do środków trwałych w trakcie ich używania
Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników
Podatek naliczony przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
Kupno mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej

Rozliczenie usługi długoterminowej
Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników - ewidencja księgowa
Polityka podatkowa w firmie
Dofinansowanie ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wycieczki wykupionej przez pracownika

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wyrok NSA z 5 czerwca 2003 r. (sygn. akt III SA 2819/01)
Zastaw na udziale w spółce z o.o. - aspekty podatkowe
Zakup części peryferyjnych a ulepszenie środka trwałego
Korzystanie z funduszu reprezentacyjnego przez pracownika

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wyrok NSA z 5 czerwca 2003 r., sygn. akt III SA 2731/01
Zwolnienie od podatku przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze działu spadku
Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Różnice kursowe od rat podstawowych kredytu
Moment ewidencjonowania wydatku na prenumeratę
Konsekwencje karne skarbowe opóźnienia zapłaty zaliczki na podatek
Dokumentowanie wydatków ponoszonych za granicą

Staż hipotetyczny a wysokość emerytury
Prawo do odprawy emerytalnej zwolnionego dyscyplinarnie pracownika
Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej
Pobieranie emerytury z zagranicy a obowiązek ubezpieczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
Odmowa przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
Korzyści z utworzenia pracowniczego funduszu emerytalnego
Grzywna za niepłacenie składek
Ilość artykułów w wydaniu: 28
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz