zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 46/2003
DATA WYDANIA: 2003-11-15
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Wyrok z 12 lutego 2002 r. (sygn. akt III SA 2400/00)
Ustalenie wysokości obrotu uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika
Rozliczenie zakupu motocykla przez firmę
Roboty budowlano-montażowe w zakresie infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu
Prawo odliczenia podatku od wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów
Podatek naliczony przy zakupie nieruchomości przez małżonków
Odpowiedzialność spadkobiercy za zaległości w VAT
Fakturowanie sprzedaży ewidencjonowanej w kasie fiskalnej
Brak przepisów przejściowych a realizacja prawa do zwrotu VAT

Proponowane zmiany w zakresie przeprowadzania badania sprawozdań finansowych w krajach Unii Europejskiej
Odszkodowanie z tytułu naprawy powypadkowej samochodu ciężarowego będącego przedmiotem umowy leasingowej
Koszty prenumeraty czasopism fachowych i gazet - zapisy w księgach
Ewidencja dostaw niefakturowanych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wyrok NSA z 29 maja 2003 r. (sygn. akt III SA 2428/01)
Wynagrodzenie dla jedynego udziałowca spółki z tytułu sprawowania zarządu jako koszt
VAT naliczony od wydatku na remont powypadkowy samochodu jako koszt
Umowa najmu - aspekty podatkowe
Metody unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wyrok NSA z 10 lutego 2003 r. (I SA/Łd 603/01)
Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 7 sierpnia 2003 r. na interpelację poselską
Warunki zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji
Różnice kursowe przy płatności kartą kredytową
Przekształcenie działalności indywidualnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - aspekty podatkowe
Podwyższone koszty przy wykonywaniu artystycznych pokazów
Moment zaewidencjonowania zwrotu towarów
Korzyści podatkowe z utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zwolnienie z obowiązku przekazywania dokumentacji ubezpieczeniowej drogą elektroniczną
Prawo nauczycieli do emerytury
Korekta raportów RNA
Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym - zmiany w ustawie

Dokumentowanie sprzedaży na potrzeby VAT
Ilość artykułów w wydaniu: 31
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja