zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 34/2006
DATA WYDANIA: 2006-08-28
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Aktualności
Zmiana wierzyciela
Warunkowe umorzenie postępowania karnego
Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
Właściwość miejscowa sądu upadłościowego

Faktura VAT nie zastąpi biletu okresowego
Aktualności
Zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów warunkiem odliczenia VAT
Podatnik może wybrać miejsce opodatkowania
Identyfikacja świadczonej usługi na podstawie PKWiU

Aktualności
Premie, nagrody i dodatki w podstawie wymiaru zasiłków
Dodatki do świadczeń chorobowych a podstawa wymiaru składek
Posiłki i talony towarowe a składki
Działalność gospodarcza we Francji i zatrudnienie w Polsce
Działalność gospodarcza w Belgii i w Polsce
Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia

Wspólnoty mieszkaniowe – ewidencja księgowa
Dokument potwierdzający praktykę
Dokumentacja zasad rachunkowości
Data przychodu ze sprzedaży w księgach rachunkowych
Ryczałty samochodowe

Prawo w obronie przedsiębiorcy

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
Za co fiskus ukarał podatników
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
Kiedy księga podatkowa nie będzie dowodem w postępowaniu podatkowym

Aktualności
Opodatkowanie odsetek od pożyczek otrzymanych przez polskich przedsiębiorców
Kiedy powstaje przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny?
Przychody i straty uzyskiwane ze wspólnej działalności prowadzonej w ramach spółek osobowych
Przychód związany z nieodpłatnym świadczeniem
Opłata wstępna z tytułu leasingu
Ilość artykułów w wydaniu: 32
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler