zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 14/2004
DATA WYDANIA: 2004-03-29
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zakaz konkurencji w kodeksie pracy
informacja
Odsetki od świadczeń pracowniczych
Zmiana umów o pracę zawartych na czas nieokreślony
Urlop na żądanie – zawiadomienie wysłane sms-em
Wynagrodzenie za czas choroby

Usługi transportowe– miejsce powstania obowiązku podatkowego
Podatek naliczony odliczany częściowo
Rozporządzenia do ustawy o podatku akcyzowym
Czy odszkodowanie za kradzież towaru skutkuje koniecznością korekty podatku naliczonego
Czy odszkodowanie za kradzież towaru skutkuje koniecznością korekty podatku naliczonego
Jakie obowiązki należy spełnić w celu skutecznego odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy
Rejestracja w VAT – złożenie druku VAT-R
Jaki kurs należy zastosować przy przeliczeniu podstawy opodatkowania wyrażonej w euro
Korekta rozliczenia podatku

Czy stosowanie nowych zasad rachunkowości do 2003 r. jest możliwe
informacja
Leasing w ujęciu rachunkowym (cz. 1)
Różnice trwałe między wynikiem rachunkowym a podatkowym
Czy zwrot kosztów sądowych należy traktować jako odszkodowanie
Koszty zaniechanej modernizacji budynku

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi (cz. 1)
Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi (cz. 1)
Jak rozliczać koszty z tytułu najmu lokali
Moment powstania przychodu w umowach spedycji
Odszkodowanie za bezprawne umieszczenie znaku towarowego

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak udokumentować koszty przekazania produktu w ramach reklamacji
Wysokość ulgi uczniowskiej
Jaką wybrać formę opodatkowania – wady i zalety
Jakie odszkodowania są zwolnione od podatku dochodowego
Postępowanie w przypadku opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów
Dokumentowanie zakupów dokonanych przez Internet
Działalność prowadzona jednoosobowo i w spółce cywilnej – wybór formy opodatkowania
Przychody ze sprzedaży składników majątku a limit zobowiązujący do przejścia na księgi rachunkowe
Rozliczenie straty i odszkodowania z tytułu kradzieży ciągnika siodłowego
Od którego momentu możemy odliczać wydatki na modernizację domu
Koszty szkolenia właściciela firmy i pracownika
Serwis Wydawniczy. Książki
Wydatki na wytworzenie urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły niepublicznej

Podatki, opłaty, procedury

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki po 1 maja 2004 r.
Odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek wydania wadliwej decyzji
Obowiązek posiadania rachunku bankowego

Czy powstają różnice kursowe przy kredycie denominowanym
Ilość artykułów w wydaniu: 43
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja