zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 31/2003
DATA WYDANIA: 2003-08-02
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zwrot VAT podmiotom zagranicznym
Zakres błędów korygowanych notą korygującą
Ustalenie obowiązku podatkowego w usługach budowlanych
Sprzedaż wyrobów akcyzowych a prawo do zwolnienia z VAT
Nowe warunki zwrotu VAT za zakupy finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej
Nienależne obniżenie VAT przez wspólnika z faktur wystawionych na spółkę cywilną
Najem pomieszczeń od ambasady
Faktury wystawione w trybie art. 33 ustawy o VAT

Nowe władze Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
Inwestycja w obcym środku trwałym
Bieżący i odroczony podatek dochodowy w rachunku zysków i strat (cz. 2)
Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu

Podatek dochodowy od osób prawnych

Żądanie odsetek ustawowych przez członka zarządu świadczącego usługi na rzecz spółki
Wykorzystanie stłuczki szklanej przesłanką skorzystania ze zwolnienia
Różnice kursowe przy uznaniu reklamacji
Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową - warunki i skutki podatkowe (cz. 2)
Opłaty notarialne przy podwyższaniu kapitału zakładowego

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wyrok NSA z 14 stycznia 2003 r. (sygn. akt SA/Bd 35/03)
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2003 r. (sygn. akt III SA 1505/01)
Wyrok Sądu Najwyższego z 2 kwietnia 2003 r. (sygn. akt III RN 50/02)
Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 16 kwietnia 2003 r. na interpelację poselską nr 3213
Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 6 marca 2003 r. na interpelację poselską nr 2902
Zwolnienie od podatku posiłków otrzymywanych przez pracowników restauracji
Opłaty bankowe jako koszty uzyskania przychodów
Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej z tytułu osiągania przychodów w Niemczech
Obowiązki księgowe i rejestracyjne spółki cywilnej
Nieodpłatne świadczenia na rzecz wydawnictwa
Koszt usługi o wartości dwukrotnie przekraczającej kapitał zakładowy kontrahenta
Dokumentowanie zwrotu towarów
Czasowy pobyt za granicą czy podróż służbowa - prawo do zwolnienia podatkowego

Zmiana dyspozycji na wypadek śmierci
Zawieszenie działalności gospodarczej a kwestia ubezpieczeń
Wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (cz. 1)
Szczególne zasady ubezpieczenia zdrowotnego
Prace legislacyjne w zakresie II filaru systemu ubezpieczeń społecznych
Obowiązek ubezpieczenia członka komisji rewizyjnej spółki z o.o.
Dokumentacja wpłat na PFRON

Kontrola ubezpieczeniowa
Kontrola podatkowa i skarbowa
Ilość artykułów w wydaniu: 39
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja