zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 30/2003
DATA WYDANIA: 2003-07-26
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Pismo Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Pośrednich z 15 maja 2003 r. nr PP1/811-220/PCZJ-216/03/KSz
Zaliczka w eksporcie towarów
Zakup usługi hotelowej i gastronomicznej
Towar z ekspozycji
Przekazanie towaru na potrzeby osobiste przez podatnika zwolnionego z VAT
Odpowiedzialność za uporczywe niewpłacanie podatku w terminie
Korekta komisowych transakcji eksportowych
Dotacja na zakup środka trwałego
Kasy rejestrujące w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Wycena części linii technologicznej wykonanej własnymi siłami spółki
Przekwalifikowanie inwestycji
Nowelizacja ustawy o rachunkowości
Import maszyny produkcyjnej
Bieżący i odroczony podatek dochodowy w rachunku zysków i strat (cz. 1)

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaniechanie poboru podatku od niektórych refundacji składek ZUS
VAT naliczony jako koszt
Uchwała o zwrocie dopłat podjęta z udziałem wyłączonego wspólnika
Samochód członka rodziny użyczony pracownikowi dla celów pracodawcy
Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową - warunki i skutki podatkowe (cz. 1)

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wyrok NSA z 16 kwietnia 2003 r. (sygn. akt III SA 2963/01)
Wyrok NSA z 3 grudnia 2002 r. (sygn. akt III SA 1244/01)
Rozliczenie zakupu części peryferyjnych środka trwałego - polemika
Rozliczenie wyjazdów przedsiębiorcy prowadzącego firmę transportową
Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w 2004 r. - Komunikat Ministerstwa Finansów z 27 czerwca 2003 r.
Opodatkowanie dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci w przypadku uzyskiwania przez podatników dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych - Komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 27 czerwca 2003 r.
Opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone przez przedsiębiorców używających pojazdów samochodowych
Nieściągalność wierzytelności zgłoszonej w postępowaniu układowym
Koszty zakupu i utrzymania nieruchomości będących przedmiotem działalności handlowej
Korekta zeznania rocznego
Informacja PIT-8C dla zagranicznych myśliwych

Podatki, opłaty, procedury

Wznowienie postępowania podatkowego zakończonego decyzją ostateczną
Wniosek o refundację wynagrodzeń i składek ZUS młodocianych pracowników
Opodatkowanie nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej
Doręczenie decyzji jednemu ze wspólników spółki cywilnej
Czynności sprawdzające urzędu skarbowego
Ilość artykułów w wydaniu: 35
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja